Door een selectieve toekenning van premies voor natuurlijke isolatiematerialen, subsidieert het Brussels gewest niet de meest energiebesparende en duurzame materialen, staat in de studie van de sectorverenigingen. Ze pleiten ervoor premies toe te kennen volgens de energetische performantie van een materiaal. (KAV)

Door een selectieve toekenning van premies voor natuurlijke isolatiematerialen, subsidieert het Brussels gewest niet de meest energiebesparende en duurzame materialen, staat in de studie van de sectorverenigingen. Ze pleiten ervoor premies toe te kennen volgens de energetische performantie van een materiaal. (KAV)