ISA is voertuigtechnologie die voorkomt dat de bestuurder de snelheidslimiet overschrijdt. Er zijn verschillende ISA-systemen. In een 'open systeem' wordt de bestuurder enkel (visueel en/of auditief) gewaarschuwd. Bij een 'half-open systeem' voelt de bestuurder tegendruk van het gaspedaal. Het meest verregaande is een 'gesloten systeem' waarbij het gaspedaal blokkeert wanneer de snelheidslimiet overschreden wordt. Sp.a'er D'Hulster gelooft dat ISA de verkeersveiligheid fors kan verbeteren. "Bij één op drie dodelijke ongevallen speelt onaangepaste snelheid een bepalende rol. Brits onderzoek toont aan dat ISA-systemen kunnen leiden tot een reductie van de dodelijke ongevallen van 18 procent (bij open ISA-systemen) tot maar liefst 37 procent (meer gesloten systemen)". In een voorstel van resolutie dringt D'Hulster er bij de Vlaamse regering op aan om de bestaande digitale verkeersbordendatabank te gebruiken om een snelheidskaart op te maken. Die kaart zou dan als product kunnen aangeboden worden aan producenten van navigatiesystemen en digitale kaarten. De sp.a'er vraagt ook aan de regering om ISA-proefprojecten op te zetten, bijvoorbeeld met het wagenpark van de Vlaamse overheid. Johan De Mol (onderzoeker van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit in Gent), die in het verleden betrokken was bij ISA-proefprojecten, steunt het pleidooi van D'Hulster. Ook hij gelooft in de positieve impact op de verkeersveiligheid. Dat Vlaanderen nu beschikt over een digitale verkeersbordendatabank is volgens hem absoluut een pluspunt. De grootste uitdaging blijft echter om de autoconstructeurs mee te krijgen. "Zij blijven terughoudend en blijven auto's op de markt brengen die 250 km/uur kunnen rijden", aldus De Mol. (DRM)

ISA is voertuigtechnologie die voorkomt dat de bestuurder de snelheidslimiet overschrijdt. Er zijn verschillende ISA-systemen. In een 'open systeem' wordt de bestuurder enkel (visueel en/of auditief) gewaarschuwd. Bij een 'half-open systeem' voelt de bestuurder tegendruk van het gaspedaal. Het meest verregaande is een 'gesloten systeem' waarbij het gaspedaal blokkeert wanneer de snelheidslimiet overschreden wordt. Sp.a'er D'Hulster gelooft dat ISA de verkeersveiligheid fors kan verbeteren. "Bij één op drie dodelijke ongevallen speelt onaangepaste snelheid een bepalende rol. Brits onderzoek toont aan dat ISA-systemen kunnen leiden tot een reductie van de dodelijke ongevallen van 18 procent (bij open ISA-systemen) tot maar liefst 37 procent (meer gesloten systemen)". In een voorstel van resolutie dringt D'Hulster er bij de Vlaamse regering op aan om de bestaande digitale verkeersbordendatabank te gebruiken om een snelheidskaart op te maken. Die kaart zou dan als product kunnen aangeboden worden aan producenten van navigatiesystemen en digitale kaarten. De sp.a'er vraagt ook aan de regering om ISA-proefprojecten op te zetten, bijvoorbeeld met het wagenpark van de Vlaamse overheid. Johan De Mol (onderzoeker van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit in Gent), die in het verleden betrokken was bij ISA-proefprojecten, steunt het pleidooi van D'Hulster. Ook hij gelooft in de positieve impact op de verkeersveiligheid. Dat Vlaanderen nu beschikt over een digitale verkeersbordendatabank is volgens hem absoluut een pluspunt. De grootste uitdaging blijft echter om de autoconstructeurs mee te krijgen. "Zij blijven terughoudend en blijven auto's op de markt brengen die 250 km/uur kunnen rijden", aldus De Mol. (DRM)