"De jongeren worden niet meer aangesproken om in Syrië te gaan strijden, wel om in ons land aanslagen te plegen", zegt parketwoordvoerder Eric Van der Sypt. De jongste paar maanden alleen kreeg het gerecht een tiental dossiers binnen. Het ronselen van jonge kandidaat-jihadisten gebeurt doorgaans via sociale media. Daarbij wordt vaak gebruikgemaakt van de app Telegram, het versleutelde en daarom ook geliefkoosde berichtenkanaal van terroristen. De 'slachtoffers' zijn niet alleen minderjarige jongens, maar ook meisjes. Meestal schommelt hun leeftijd rond 16-17 jaar. (Belga)

"De jongeren worden niet meer aangesproken om in Syrië te gaan strijden, wel om in ons land aanslagen te plegen", zegt parketwoordvoerder Eric Van der Sypt. De jongste paar maanden alleen kreeg het gerecht een tiental dossiers binnen. Het ronselen van jonge kandidaat-jihadisten gebeurt doorgaans via sociale media. Daarbij wordt vaak gebruikgemaakt van de app Telegram, het versleutelde en daarom ook geliefkoosde berichtenkanaal van terroristen. De 'slachtoffers' zijn niet alleen minderjarige jongens, maar ook meisjes. Meestal schommelt hun leeftijd rond 16-17 jaar. (Belga)