De Standaard: VRT verslikt zich in boek over Vande Lanotte

'VRT verslikt zich in boek over Vande Lanotte,' titelt De Standaard. 'De VRT distantieert zich van haar journalisten die het boek 'De Keizer van Oostende' schreven over Johan Vande Lanotte. Nochtans was de hoofdredactie al enige tijd op de hoogte van de inhoud ervan.'

Hoofredacteur Luc Rademakers ontkent tegenover De Standaard met klem dat hij onder druk werd gezet om zijn journalisten af te vallen nadat hij het boek tien dagen eerder had gelezen en het toen 'een straf boek' noemde.

In zijn commentaar over het boek zelf schrijft Guy Tegenbos dat het onmogelijke bewijs van onschuld niet is geleverd, maar het bewijs van schuld ook niet. 'Anderzijds komt dit soort verhalen zonder einde de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede.'

Het Nieuwsblad: Er zijn wel degelijk vragen te stellen bij de manier waarop Oostende wordt bestuurd 'De VRT was er wel bijzonder snel bij om de journalisten die een schandaalboek schreven over Johan Vande Lanotte (SP.A) aan de zijlijn te parkeren,' schrijft Liesbeth Van Impe in Het Nieuwsblad. 'Of er deontologische grenzen zijn overschreden, valt nog te bezien.'

Volgens Van Impe zijn er wel degelijk vragen te stellen bij de manier waarop Oostende bestuurd wordt. 'Johan Vande Lanotte heeft in de loop der jaren zoveel functies bekleed dat het aantal potentieel tegenstrijdige belangen stilaan niet meer te tellen is.'

Dat neemt niet weg dat er volgens Het Nieuwsblad ook opmerkingen te maken zijn over de inhoud van het boek. 'De feitelijke fouten en losse eindjes in het boek maken het onmogelijk om het als basis te nemen voor een debat ten gronde. Maar dat betekent niet dat het debat op zich per definitie overbodig of populistisch zou zijn.'

De Morgen: Is het normaal dat bedrijven de sportclub sponsoren van de minister met wie ze zaken doen?

'Is het normaal dat een toppoliticus afwisselend bevoegd is voor energieprojecten in de Noordzee en bestuurder bij de uitvoerders van die projecten?' vraagt Bart Eeckhout zich af in De Morgen. 'Volstaat het dat hij, als hij dan weer in de regering komt, even wegkijkt als de ministerraad vergadert over diezelfde projecten? Is het normaal dat (overheids)bedrijven de sportclub sponsoren van een minister met wie ze zaken moeten doen?'

Volgens Eeckhout is het jammer dat de auteurs van het boek hun erg legitieme vragen niet solider hebben onderbouwd. 'De vele slordigheden hebben aan hun doelwit een opening gelaten die perfecte crisiscommunicatie toelaat: leid de aandacht af van de hoofdboodschap en verleg de focus naar details.'

Het Laatste Nieuws: Wie bijt moet vlees hebben

Het Laatste Nieuws focust op de vele 'insinuaties, fouten en onnauwkeurigheden' in de Keizer van Oostende. 'Wie bijt moet vlees hebben,' schrijft Luc Van Der Kelen. 'De aanklagers van Johan Vande Lanotte leveren geen enkel bewijs - niet eens indirect bewijs - dat hij de grens van de wettelijkheid naar letter of geest zou overtreden. Er is op hem geschoten en hij is aangeslagen. Maar hij is geenszins verslagen.

Gazet Van Antwerpen: Nood aan gedragscode

'Vande Lanotte dient geen klacht in tegen de auteurs,' stelt Dirk Castrel vast in Gazet Van Antwerpen. 'Dat zou het boek volgens hem slechts ongewenste publiciteit opleveren.'

Volgens Castrel gaan politiek en business heel moeilijk samen. 'Enkel een gedragscode die politici belet om na afloop van hun mandaat te gaan werken voor bedrijven waaraan eerder subsidies werden toegekend, zal tot meer duidelijkheid leiden en de grijze zone van wat mag en wat niet kan, tot een minimum beperken.'

Het Belang van Limburg: Ons kent ons en dat is onbetamelijk In Het Belang van Limburg is Eric Donckier niet verbaasd over de insinuaties over normvervaging en belangenvermenging, zonder dat er formele fouten werden aangetoond. 'Dat komt ervan wanneer men politiek en bedrijfsleven combineert en een aantal jobs, functies en mandaten combineert. Dat zorgt wel degelijk voor belangenvermenging. Ons kent ons nietwaar en ook dat is onbetamelijk. (EE)

De Standaard: VRT verslikt zich in boek over Vande Lanotte 'VRT verslikt zich in boek over Vande Lanotte,' titelt De Standaard. 'De VRT distantieert zich van haar journalisten die het boek 'De Keizer van Oostende' schreven over Johan Vande Lanotte. Nochtans was de hoofdredactie al enige tijd op de hoogte van de inhoud ervan.' Hoofredacteur Luc Rademakers ontkent tegenover De Standaard met klem dat hij onder druk werd gezet om zijn journalisten af te vallen nadat hij het boek tien dagen eerder had gelezen en het toen 'een straf boek' noemde. In zijn commentaar over het boek zelf schrijft Guy Tegenbos dat het onmogelijke bewijs van onschuld niet is geleverd, maar het bewijs van schuld ook niet. 'Anderzijds komt dit soort verhalen zonder einde de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede.' Het Nieuwsblad: Er zijn wel degelijk vragen te stellen bij de manier waarop Oostende wordt bestuurd 'De VRT was er wel bijzonder snel bij om de journalisten die een schandaalboek schreven over Johan Vande Lanotte (SP.A) aan de zijlijn te parkeren,' schrijft Liesbeth Van Impe in Het Nieuwsblad. 'Of er deontologische grenzen zijn overschreden, valt nog te bezien.' Volgens Van Impe zijn er wel degelijk vragen te stellen bij de manier waarop Oostende bestuurd wordt. 'Johan Vande Lanotte heeft in de loop der jaren zoveel functies bekleed dat het aantal potentieel tegenstrijdige belangen stilaan niet meer te tellen is.' Dat neemt niet weg dat er volgens Het Nieuwsblad ook opmerkingen te maken zijn over de inhoud van het boek. 'De feitelijke fouten en losse eindjes in het boek maken het onmogelijk om het als basis te nemen voor een debat ten gronde. Maar dat betekent niet dat het debat op zich per definitie overbodig of populistisch zou zijn.' De Morgen: Is het normaal dat bedrijven de sportclub sponsoren van de minister met wie ze zaken doen? 'Is het normaal dat een toppoliticus afwisselend bevoegd is voor energieprojecten in de Noordzee en bestuurder bij de uitvoerders van die projecten?' vraagt Bart Eeckhout zich af in De Morgen. 'Volstaat het dat hij, als hij dan weer in de regering komt, even wegkijkt als de ministerraad vergadert over diezelfde projecten? Is het normaal dat (overheids)bedrijven de sportclub sponsoren van een minister met wie ze zaken moeten doen?' Volgens Eeckhout is het jammer dat de auteurs van het boek hun erg legitieme vragen niet solider hebben onderbouwd. 'De vele slordigheden hebben aan hun doelwit een opening gelaten die perfecte crisiscommunicatie toelaat: leid de aandacht af van de hoofdboodschap en verleg de focus naar details.' Het Laatste Nieuws: Wie bijt moet vlees hebben Het Laatste Nieuws focust op de vele 'insinuaties, fouten en onnauwkeurigheden' in de Keizer van Oostende. 'Wie bijt moet vlees hebben,' schrijft Luc Van Der Kelen. 'De aanklagers van Johan Vande Lanotte leveren geen enkel bewijs - niet eens indirect bewijs - dat hij de grens van de wettelijkheid naar letter of geest zou overtreden. Er is op hem geschoten en hij is aangeslagen. Maar hij is geenszins verslagen. Gazet Van Antwerpen: Nood aan gedragscode 'Vande Lanotte dient geen klacht in tegen de auteurs,' stelt Dirk Castrel vast in Gazet Van Antwerpen. 'Dat zou het boek volgens hem slechts ongewenste publiciteit opleveren.' Volgens Castrel gaan politiek en business heel moeilijk samen. 'Enkel een gedragscode die politici belet om na afloop van hun mandaat te gaan werken voor bedrijven waaraan eerder subsidies werden toegekend, zal tot meer duidelijkheid leiden en de grijze zone van wat mag en wat niet kan, tot een minimum beperken.' Het Belang van Limburg: Ons kent ons en dat is onbetamelijk In Het Belang van Limburg is Eric Donckier niet verbaasd over de insinuaties over normvervaging en belangenvermenging, zonder dat er formele fouten werden aangetoond. 'Dat komt ervan wanneer men politiek en bedrijfsleven combineert en een aantal jobs, functies en mandaten combineert. Dat zorgt wel degelijk voor belangenvermenging. Ons kent ons nietwaar en ook dat is onbetamelijk. (EE)