Is de staatsbon iets voor u? 13 overwegingen

© Getty
Ewald Pironet

Nu de rente op de staatsbon bekend is, kunt u nagaan of de staatsbon iets voor u is. Dertien overwegingen daarbij van Knack-redacteur Ewald Pironet.

1. Wat is het rendement van de staatsbon?

Het nettorendement van de nieuwe staatsbon bedraagt 2,81 procent, zoals eerder werd voorspeld op deze website. Bruto bedraagt de rente 3,30 procent, maar daar moet u de verlaagde voorheffing van 15 procent van aftrekken en zo komt u uit op 2,81 procent. Als u uw spaargeld dus één jaar kunt missen en u wilt uw geld via de staatsbon uitlenen aan de Belgische staat, krijgt u over één jaar uw inleg plus 2,81 procent rente terug. Dus als u 100 euro investeert, krijgt u over een jaar 102,81 euro.

2. Is een spaarrekening voordeliger?

De 2,81 procent nettorente ligt een stuk hoger dan wat u vandaag op een spaarboekje krijgt. Op een spaarboekje vangt u nu tussen de 1,90 en 2,50 procent rente, maar dan moet u wel naar de bank om daar speciale spaarboekjes te openen en ook aan een aantal eisen voldoen (zoals een minimuminleg). De gemiddelde rente op gereglementeerde spaarboekjes bedroeg in juni volgens de Nationale Bank slechts 0,43 procent. Het rendement van de staatsbon ligt ook hoger dan de rente van de termijnrekeningen op één jaar bij de bank. Op zo’n termijnrekening legt u uw geld bij een bank voor één jaar vast en moet u, mits u goed onderhandelt, rond de 2 procent rente kunnen bedingen. Nog steeds een stuk onder het rendement van de staatsbon.

3. Welke impact heeft inflatie?

De 2,81 procent rendement ligt wel lager dan de verwachte inflatie. De kans is reëel dat de inflatie, de stijging van de levensduurte, de volgende 12 maanden meer dan 3 procent zal bedragen. Dat betekent dat uw belegging in de staatsbon dan aan koopkracht verliest. Maar er is geen enkele investering zonder of met uiterst weinig risico die evenveel rente biedt als de inflatie. En de staatsbon is een veilige belegging, want België zal niet zo snel failliet gaan en zal dus wel uw geld terugstorten.

4. Wat is het minimumbedrag?

U kunt al intekenen vanaf 100 euro en met veelvouden van 100 euro. U leent dat geld dan dus uit aan de Belgische staat en krijgt het (met rente) over één jaar terug. Met andere woorden: u moet in principe dat geld één jaar kunnen missen. U kan ook tussentijds verkopen, maar dan maakt u meer dan waarschijnlijk verlies.

5. Hoe teken je in?

U kunt voor de staatsbon intekenen bij zowat elke bank, maar ook rechtstreeks bij het Grootboek van het Federaal Agentschap van de Schuld, via de website www.destaatsbons.be en klik dan door naar ‘staatsbons online’. Daar kunt u van 24 augustus tot en met 31 augustus met uw identiteitskaart of met itsme inloggen en inschrijven voor de staatsbons. Het Agentschap moet uiterlijk op 1 september het bedrag ontvangen waarvoor u intekent. Een directe inschrijving bij de schatkist is in de meeste gevallen voordelig en makkelijker dan bij de banken. Het Federaal Agentschap van de Schuld rekent bijvoorbeeld geen bewaarloon aan, sommige banken wel.

6. Vanwaar het initiatief van Vincent Van Peteghem?

De nieuwe staatsbon werd door minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in de markt gezet omdat de banken de rente op het spaarboekje niet voldoende wilden optrekken, ondanks de stijging van de rente door de Europese Centrale Bank. De lancering van de staatsbon heeft er niet voor gezorgd dat de banken de rente op spaarboekjes al hebben opgetrokken. Die spaarrente bleef laag. Zullen de banken de komende weken en maanden de rente op het spaarboekje wel optrekken en de kloof met de staatsbon verkleinen? Dat is twijfelachtig.

7. Hoeveel zal de staatsbon de staatskas opleveren?

Vanaf donderdag kunt u dus één week lang intekenen op de staatsbon. Hoeveel Van Peteghem met de staatsbon hoopt op te halen is onduidelijk, maar ‘zeker 1 miljard euro’ is het bedrag dat steeds wordt genoemd. Dat is geld dat veelal nu nog op spaarboekjes staat. Aangezien er in totaal bijna 300 miljard op de spaarboekjes staat, betekent die ‘meer dan 1 miljard’ nu ook weer geen aderlating voor de banken.

8. Wat heb ik te verliezen?

Als u geld van het spaarboekje overschrijft voor de staatsbon, verliest u voor dat bedrag natuurlijk de lopende getrouwheidspremie bij uw bank. Dat is een (klein) extra verlies.

9. Komt er een tweede staatsbon?

De mogelijkheid bestaat dat er in december een nieuwe staatsbon op één jaar wordt gelanceerd. Die zou dan opnieuw onder de gunstige fiscale voorwaarde vallen met een roerende voorheffing van 15 procent in plaats van 30 procent. De beslissing of er zo’n tweede staatsbon komt, valt pas in november.

10. Zal de tweede staatsbon voordeliger zijn?

Als er in december zo’n nieuwe staatsbon komt, zal die met een andere rente worden uitgegeven. Als de rente de volgende maanden nog stijgt (en dat wordt verwacht), dan zal de nieuwe staatsbon normaal gezien ook tegen een hogere rente worden gelanceerd. Als u geïnteresseerd bent, moet u dus afwegen hoeveel geld u stopt in de staatsbon waarop nu kan worden ingetekend en hoeveel u eventueel achter de hand houdt om in december in de volgende staatsbon te investeren. Daarbij is het zoals gezegd niet zeker of die staatsbon er in december ook zal komen.

11. Zijn er andere argumenten dan rendement?

Met de staatsbon haalt de Belgische staat geld op bij de Belgische spaarders, de gezinnen. Als u investeert in de staatsbon helpt u dus de Belgische staat bij het financieren van zijn schuld. Al moet dat ook weer niet worden overdreven. De brutoschuld van de federale overheid bedraagt afgerond 500 miljard euro. Als met deze staatsbon ‘meer dan 1 miljard’ wordt opgehaald, is dat dus in verhouding niet zo veel.

12. Ben ik een goede Belg?

Maar als deze staatsbon een succes wordt, zou het wel aantonen dat België bij de eigen bevolking nog altijd geld kan ophalen, mochten er problemen op de financiële markten opduiken of als we vinden dat we daar te veel rente moeten betalen. Maar wellicht zal de overweging dat u het land helpt om de schuld te financieren u niet beïnvloeden bij uw beslissing om al dan niet te investeren in de nieuwe staatsbon.

13. Wat doe ik binnen een jaar?

U krijgt dus uw geld dat u in de staatsbon investeert over een jaar terug, met de afgesproken rente van 2,81 procent. De vraag rijst wat u over een jaar met dat geld zal doen. Terug naar het spaarboekje? Of komt de overheid dan met een nieuwe staatsbon? Beleggen in iets anders? U hebt een jaar de tijd om daarover na te denken.

Bekijk hieronder hoe je intekent op de staatsbon:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content