Tot zijn toehoorders behoorden onder meer de parlementsvoorzitters van Afghanistan, China, Pakistan, Rusland en Turkije. De meeste van die landen worden momenteel getroffen door Amerikaanse handelssancties of andere economische druk vanwege de Verenigde Staten. "De onrechtvaardige en illegale Amerikaanse sancties tegen Iran zijn een duidelijk voorbeeld van terrorisme", zei Rohani. "Economisch terrorisme wil paniek creëren in de economie van een land en andere landen angst aanjagen" zodat ze niet meer investeren in het land dat door sancties getroffen wordt, zei hij. Rohani verwees daarmee naar de sancties die de VS trof nadat het zich in mei unilateraal uit het nucleair akkoord met Iran teruggetrokken had. Het gaat sindsdien van kwaad naar erger met de economische en sociale toestand waarin Iran verkeert. "Wanneer ze Iran sancties opleggen, pakken ze ons allemaal de voordelen af die voortvloeien uit de internationale handel, de energiebevoorradingszekerheid en de duurzame ontwikkeling", legde Rohani uit. "Eigenlijk leggen ze iedereen sancties op. Wij zijn hier bijeengekomen om te bekrachtigen dat we zo'n arrogantie niet meer aanvaarden." Rohani waarschuwde de Europese Unie ook dat Iran niet "eeuwig" kan wachten op het mechanisme dat wordt opgezet om Iraanse bedrijven toe te laten internationaal handel te drijven, ondanks de Amerikaanse sancties. Als de inspanningen om zo'n 'special purpose vehicle' (SPV) te installeren, mislukken, "dan moeten de Europeanen beseffen dat onze slagkracht in de strijd tegen drugs en terrorisme schade kan worden toegebracht". (Belga)

Tot zijn toehoorders behoorden onder meer de parlementsvoorzitters van Afghanistan, China, Pakistan, Rusland en Turkije. De meeste van die landen worden momenteel getroffen door Amerikaanse handelssancties of andere economische druk vanwege de Verenigde Staten. "De onrechtvaardige en illegale Amerikaanse sancties tegen Iran zijn een duidelijk voorbeeld van terrorisme", zei Rohani. "Economisch terrorisme wil paniek creëren in de economie van een land en andere landen angst aanjagen" zodat ze niet meer investeren in het land dat door sancties getroffen wordt, zei hij. Rohani verwees daarmee naar de sancties die de VS trof nadat het zich in mei unilateraal uit het nucleair akkoord met Iran teruggetrokken had. Het gaat sindsdien van kwaad naar erger met de economische en sociale toestand waarin Iran verkeert. "Wanneer ze Iran sancties opleggen, pakken ze ons allemaal de voordelen af die voortvloeien uit de internationale handel, de energiebevoorradingszekerheid en de duurzame ontwikkeling", legde Rohani uit. "Eigenlijk leggen ze iedereen sancties op. Wij zijn hier bijeengekomen om te bekrachtigen dat we zo'n arrogantie niet meer aanvaarden." Rohani waarschuwde de Europese Unie ook dat Iran niet "eeuwig" kan wachten op het mechanisme dat wordt opgezet om Iraanse bedrijven toe te laten internationaal handel te drijven, ondanks de Amerikaanse sancties. Als de inspanningen om zo'n 'special purpose vehicle' (SPV) te installeren, mislukken, "dan moeten de Europeanen beseffen dat onze slagkracht in de strijd tegen drugs en terrorisme schade kan worden toegebracht". (Belga)