"Voor het welzijn van het Iraakse volk zou al-Maliki moeten aftreden", zo haalde een vertrouweling zondagavond de steevast als radicale imam omschreven al-Sadr aan. Het persagentschap Aswat al-Irak meldde maandagochtend dat de parlementsvoorzitter bereid is binnenkort al de parlementsleden voor een speciale zitting bijeen te roepen om over een motie van wantrouwen te stemmen. Telwerk leert dat een meerderheid van 325 afgevaardigden tegen al-Maliki gekant is. Zij zouden wel nieuwe verkiezingen willen vermijden, en al-Maliki vervangen door een andere politicus uit de sjiitische regeringscoalitie. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om tegen Maliki te zijn. Sommigen verwijten hem "dictatoriale trekjes" te vertonen. Anderen -in het bijzonder de Koerden- bekritiseren zijn weigering om regio's meer autonomie te verlenen. (AHMAD AL-RUBAYE)

"Voor het welzijn van het Iraakse volk zou al-Maliki moeten aftreden", zo haalde een vertrouweling zondagavond de steevast als radicale imam omschreven al-Sadr aan. Het persagentschap Aswat al-Irak meldde maandagochtend dat de parlementsvoorzitter bereid is binnenkort al de parlementsleden voor een speciale zitting bijeen te roepen om over een motie van wantrouwen te stemmen. Telwerk leert dat een meerderheid van 325 afgevaardigden tegen al-Maliki gekant is. Zij zouden wel nieuwe verkiezingen willen vermijden, en al-Maliki vervangen door een andere politicus uit de sjiitische regeringscoalitie. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om tegen Maliki te zijn. Sommigen verwijten hem "dictatoriale trekjes" te vertonen. Anderen -in het bijzonder de Koerden- bekritiseren zijn weigering om regio's meer autonomie te verlenen. (AHMAD AL-RUBAYE)