"De Europese Unie heeft op haar manier veel te bieden: ze heeft beproefde relaties opgebouwd met vele spelers in de regio en daarbuiten om de escalatie te ontmijnen", zei von der Leyen na een buitengewone vergadering van het college van de Commissie. Ze benadrukte dat Borrell op geen inspanning zal kijken om het nucleair akkoord met Iran te redden. De Commissie heeft zich ook gebogen over de mogelijke gevolgen van de crisis voor Europa. Die kunnen zich situeren op het domein van transport, energie, migratie, het nabuurschapsbeleid, de economische ontwikkeling en de stabilisering en heropbouw van de regio. Hoge Vertegenwoordiger Borrell benadrukte nog eens dat de aanvallen van afgelopen nacht "in niemands belang" zijn. "De Europese Unie, en in het bijzonder de Commissie, kunnen veel bijdragen", vervolgde Borrell. Hij onderstreepte dat het samenwerkingsakkoord van enkele maanden geleden met Irak de deur opent naar programma's in het kader van de volgende Europese meerjarenbegroting (2021-2027). "Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan de stabilisering van de regio". De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zitten vrijdag in Brussel rond de tafel om de situatie in het Midden-Oosten, maar ook die in Libië, tegen het licht te houden. (Belga)

"De Europese Unie heeft op haar manier veel te bieden: ze heeft beproefde relaties opgebouwd met vele spelers in de regio en daarbuiten om de escalatie te ontmijnen", zei von der Leyen na een buitengewone vergadering van het college van de Commissie. Ze benadrukte dat Borrell op geen inspanning zal kijken om het nucleair akkoord met Iran te redden. De Commissie heeft zich ook gebogen over de mogelijke gevolgen van de crisis voor Europa. Die kunnen zich situeren op het domein van transport, energie, migratie, het nabuurschapsbeleid, de economische ontwikkeling en de stabilisering en heropbouw van de regio. Hoge Vertegenwoordiger Borrell benadrukte nog eens dat de aanvallen van afgelopen nacht "in niemands belang" zijn. "De Europese Unie, en in het bijzonder de Commissie, kunnen veel bijdragen", vervolgde Borrell. Hij onderstreepte dat het samenwerkingsakkoord van enkele maanden geleden met Irak de deur opent naar programma's in het kader van de volgende Europese meerjarenbegroting (2021-2027). "Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan de stabilisering van de regio". De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zitten vrijdag in Brussel rond de tafel om de situatie in het Midden-Oosten, maar ook die in Libië, tegen het licht te houden. (Belga)