De 68-jarige Rohani werd in 2013 met de steun van de gematigden en hervormingsgezinden verkozen voor een eerste mandaat van vier jaar. De andere grote kampen in Iran, de aanhangers van de harde lijn en de conservatieven, zoeken nog naar gepaste tegenkandidaten. Waarnemers menen dat niemand van de tot nog toe genoemde mogelijke kandidaten echt kans maakt om de herverkiezing van Rohani in gevaar te brengen. De Iraanse oppositie hoopt dat in aanloop naar de verkiezingen de spanningen met andere landen, in het bijzonder met de regering van de Amerikaanse president Donald Trump, oplopen en dat de economie niet zoals verwacht profiteert van de uitvoering van het nucleair akkoord met het Westen. Die twee factoren zouden een streep kunnen trekken door de gematigde koers van Rohani en leiden tot een politieke comeback van de hardliners en de conservatieven. (Belga)

De 68-jarige Rohani werd in 2013 met de steun van de gematigden en hervormingsgezinden verkozen voor een eerste mandaat van vier jaar. De andere grote kampen in Iran, de aanhangers van de harde lijn en de conservatieven, zoeken nog naar gepaste tegenkandidaten. Waarnemers menen dat niemand van de tot nog toe genoemde mogelijke kandidaten echt kans maakt om de herverkiezing van Rohani in gevaar te brengen. De Iraanse oppositie hoopt dat in aanloop naar de verkiezingen de spanningen met andere landen, in het bijzonder met de regering van de Amerikaanse president Donald Trump, oplopen en dat de economie niet zoals verwacht profiteert van de uitvoering van het nucleair akkoord met het Westen. Die twee factoren zouden een streep kunnen trekken door de gematigde koers van Rohani en leiden tot een politieke comeback van de hardliners en de conservatieven. (Belga)