De brieven in het Arabisch werden vorige week verstuurd naar 4.550 Irakezen. Die krijgen nog tot het einde van de maand om op het aanbod in te gaan; daarna geldt weer de normale procedure van vrijwillige terugkeer waar een premie van 250 euro aan vasthangt. "Er zijn momenteel nog 6.871 Irakezen die in opvangcentra verblijven. Dat is dus nog heel veel en de kosten voor opvang zijn zeer hoog", zegt Katrien Jansseune, woordvoerster van Francken. "Ondertussen keerden al meer dan 1.500 Iraakse asielzoekers vrijwillig terug. Wij hopen dan ook er nog meer op dit aanbod zullen ingaan, want iedere intekening betekent voor ons een besparing." Daarnaast besliste het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) in 2015 maar in 46 procent gevallen dat een Iraakse asielzoeker effectief bescherming nodig heeft. "Er bestaat dus een reële kans dat aanvragen van Irakezen geweigerd worden, wat ook heeft meegespeeld in de beslissing om dit eenmalig aanbod te doen", zegt Jansseune. In 2015 vroegen in totaal 9.469 Irakezen asiel aan in ons land. Ongeveer 1.500 Irakezen tekenden al in op een vrijwillige terugkeer met een premie van 250 euro. (Belga)

De brieven in het Arabisch werden vorige week verstuurd naar 4.550 Irakezen. Die krijgen nog tot het einde van de maand om op het aanbod in te gaan; daarna geldt weer de normale procedure van vrijwillige terugkeer waar een premie van 250 euro aan vasthangt. "Er zijn momenteel nog 6.871 Irakezen die in opvangcentra verblijven. Dat is dus nog heel veel en de kosten voor opvang zijn zeer hoog", zegt Katrien Jansseune, woordvoerster van Francken. "Ondertussen keerden al meer dan 1.500 Iraakse asielzoekers vrijwillig terug. Wij hopen dan ook er nog meer op dit aanbod zullen ingaan, want iedere intekening betekent voor ons een besparing." Daarnaast besliste het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) in 2015 maar in 46 procent gevallen dat een Iraakse asielzoeker effectief bescherming nodig heeft. "Er bestaat dus een reële kans dat aanvragen van Irakezen geweigerd worden, wat ook heeft meegespeeld in de beslissing om dit eenmalig aanbod te doen", zegt Jansseune. In 2015 vroegen in totaal 9.469 Irakezen asiel aan in ons land. Ongeveer 1.500 Irakezen tekenden al in op een vrijwillige terugkeer met een premie van 250 euro. (Belga)