IQ-test bij leerlingen: Groen noemt N-VA-voorstel 'verdoken manier om kwetsbare kinderen kansen te ontnemen'

13/10/17 om 07:19 - Bijgewerkt om 11:05

Bron: Belga

De oppositiepartij reageert geschokt op het voorstel van Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. Ook coalitiepartner CD&V staat niet achter het N-VA-ballonnetje. 'Een IQ is geen vaststaand gegeven'.

IQ-test bij leerlingen: Groen noemt N-VA-voorstel 'verdoken manier om kwetsbare kinderen kansen te ontnemen'

© istock

N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls stelt voor om het IQ van leerlingen te meten om de efficiëntie van het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) te onderzoeken (lees meer).

Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman reageert geschokt. 'Dit is gewoon perfide,' zegt ze in een persbericht. 'Eerst bespaart de N-VA op onderwijs, om vervolgens de meest kwetsbare kinderen te testen en te buizen. Daarbovenop krijgen ze dan nog het gevoel dat het hun eigen schuld is, dat zij de inspanningen van de leerkracht niet waard zijn.'

'Dit is een verdoken manier om kwetsbare kinderen hun kansen te ontnemen. Dit staat haaks op alle principes van GOK. Elk kind heeft recht op àlle kansen en het is aan ons om de nodige inspanningen te leveren zodat elk kind die kansen ook krijgt. Geen enkel kind mag herleid worden tot een cijfer dat een oordeel uitdrukt over zijn of haar capaciteiten en toekomstkansen. Dit mensbeeld is ronduit gevaarlijk en hier moeten we ons als maatschappij dan ook heel duidelijk tegen verzetten.'

Investeren

Uit een onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de kansen voor kansarme kinderen in het gewone basisonderwijs op vijf jaar tijd nauwelijks verbeterd zijn. Nochtans voert de Vlaamse overheid sinds 2002 een gelijke onderwijskansenbeleid, waarbij ze basisscholen extra lestijden en werkingsmiddelen toekent voor kansarme kinderen.

Meuleman erkent dat de pijnpunten die het Rekenhof blootlegde aangepakt moeten worden. Maar de oplossing die N-VA nu voorstelt zal de kloof enkel nog groter maken, zegt ze. 'We moeten investeren in kleuteronderwijs, in ouderbetrokkenheid en brugfiguren, in het versterken van directies, in taalverwerving en nascholing voor leerkrachten, ... we moeten maximaal inzetten op de ontwikkeling van elk kind. De effectiviteit van het GOK-beleid moeten we meten aan de hand van de leerwinsten die leerkrachten boeken, in plaats van aan het IQ van de kinderen.'

'Het feit dat de N-VA een dergelijk perfide idee nog maar durft te opperen doet de vraag rijzen of Daniëls en zijn collega's geen baat zouden hebben bij een EQ-test,' besluit Meuleman.

Ook CD&V niet akkoord

Eerder had minister van Onderwijs Hilde Crevits, van coalitiepartner CD&V, al gereageerd dat ze meer heil ziet in een versterking van de onderwijsinspectie. 'IQ-tests zijn cultuurgebonden. Bovendien kan je het onderwijs niet zomaar gelijkstellen met puur cognitieve ontwikkeling. Ik vind het belangrijk te benadrukken dat we toch iets meer verwachten.'

CD&V-onderwijsspecialist Kathleen Helsen wijst er in een reactie op 'een IQ geen vaststaand feit is, maar iets dat continu in ontwikkeling is.

'Het IQ meten is dus niet relevant omdat de context heel bepalend is. We merken dat als een kind kansen krijgt en gestimuleerd wordt het IQ stijgt en dat als dat niet gebeurt, het IQ daalt.'

Volgens Helsen is dat net waar onderwijs het verschil kan maken. 'Het onderwijs moet een omgeving creëren waar kinderen kansen krijgen en gestimuleerd worden en moet daarvoor ook voldoende middelen en mankracht krijgen krijgen. Enkel het IQ van een kind meten heeft weinig zin.'

Onze partners