"Sneller en meer windmolens", dat zijn de grote uitgangspunten in het windplan Windkracht 2020 van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en zijn collega van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Er zijn eerder al stappen gezet om een aantal hindernissen voor de bouw van windmolens weg te werken. Nu komt minister Tommelein met een ondersteuningssysteem dat de bouw van kleine en middelgrote windmolens moet stimuleren. Kleine windmolens zijn windmolens met een ashoogte tot 15 meter. Middelgrote zijn windmolens vanaf 15 meter tot een vermogen van 300 kilowatt. Minister Tommelein kiest voor investeringssteun, waarbij initiatiefnemers ondersteuning kunnen krijgen bij de start van hun project. Bedoeling is om minstens één keer per jaar een oproep te lanceren. Wie interesse heeft, kan dan een project indienen en een gooi doen naar steun. Per oproep legt de minister een steunplafond vast met de maximale verhouding tussen de aangevraagde steun tegenover de energieopbrengst. Wie een hogere steun vraagt, maakt geen kans. Wie het slechtst gerangschikt staat tegenover de andere projecten, ontvangt geen steun. Minister Tommelein: "Hoe efficiënter een windturbine, hoe hoger de energieopbrengsten tegen een lagere kostprijs, hoe groter de kans op ondersteuning." Aan het ondersteuningsmechanisme is nog een reeks voorwaarden gekoppeld. Zo wordt de steun bijvoorbeeld beperkt tot een bepaald percentage van de investeringskosten en wordt er ook rekening gehouden met het type aanvrager (klein, middelgroot of groot bedrijf). Indieners moeten ook aantonen dat hun plannen redelijk concreet zijn en moeten een bankwaarborg afsluiten. Minister Tommelein: "De ondersteuning gebeurt op maat van het project. De meest rendabele voorstellen komen in aanmerking voor ondersteuning. Wij rekenen daardoor snel op extra groene stroom afkomstig van kleine en middelgrote windmolens, met een maximale productie tegen een zo laag mogelijke prijs." (Belga)

"Sneller en meer windmolens", dat zijn de grote uitgangspunten in het windplan Windkracht 2020 van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en zijn collega van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Er zijn eerder al stappen gezet om een aantal hindernissen voor de bouw van windmolens weg te werken. Nu komt minister Tommelein met een ondersteuningssysteem dat de bouw van kleine en middelgrote windmolens moet stimuleren. Kleine windmolens zijn windmolens met een ashoogte tot 15 meter. Middelgrote zijn windmolens vanaf 15 meter tot een vermogen van 300 kilowatt. Minister Tommelein kiest voor investeringssteun, waarbij initiatiefnemers ondersteuning kunnen krijgen bij de start van hun project. Bedoeling is om minstens één keer per jaar een oproep te lanceren. Wie interesse heeft, kan dan een project indienen en een gooi doen naar steun. Per oproep legt de minister een steunplafond vast met de maximale verhouding tussen de aangevraagde steun tegenover de energieopbrengst. Wie een hogere steun vraagt, maakt geen kans. Wie het slechtst gerangschikt staat tegenover de andere projecten, ontvangt geen steun. Minister Tommelein: "Hoe efficiënter een windturbine, hoe hoger de energieopbrengsten tegen een lagere kostprijs, hoe groter de kans op ondersteuning." Aan het ondersteuningsmechanisme is nog een reeks voorwaarden gekoppeld. Zo wordt de steun bijvoorbeeld beperkt tot een bepaald percentage van de investeringskosten en wordt er ook rekening gehouden met het type aanvrager (klein, middelgroot of groot bedrijf). Indieners moeten ook aantonen dat hun plannen redelijk concreet zijn en moeten een bankwaarborg afsluiten. Minister Tommelein: "De ondersteuning gebeurt op maat van het project. De meest rendabele voorstellen komen in aanmerking voor ondersteuning. Wij rekenen daardoor snel op extra groene stroom afkomstig van kleine en middelgrote windmolens, met een maximale productie tegen een zo laag mogelijke prijs." (Belga)