Voorstanders van de aankoop van dure straaljagers halen als argument aan dat België zijn internationale verplichtingen ten opzichte van de NAVO-partners moet nakomen. Ze verdedigen de nieuwe technologieën die deze toestellen verbergen en het feit dat de F16's dringend toe zijn aan vervanging. Maar zij gaan niet in op de vraag waarom België deze jachtbommenwerper nu eigenlijk nodig heeft. Om aan de NAVO te laten zien dat ons land mee kan vechten in het 'hoogste geweldsspectrum'? Zodat we mee kunnen doen met bombardementen in conflictgebieden? Gezien de rampzalige gevolgen van de oorlogen in Irak en Afghanistan, vind ik dat we ons daar verre van moeten houden. Ons leger moet zich focussen op humanitaire operaties en vredeshandhaving en daarvoor hebben we geen straaljagers nodig. Met de paars regering deden we het ook prima.

Humanitaire rol

Straaljagers aan 1 milliard euro kopen om vooraan te kunnen staan bij nieuwe, omstreden oorlogen mag niet het doel zijn van ons leger. Zeker niet in tijden van besparingen. De internationale verplichtingen en humanitaire rol kunnen we ook nakomen door te investeren in ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en onderwijs in derdewereldlanden. Op termijn levert dat minder oorlogen en meer socio-economische en democratische vooruitgang op in die landen.

Ons leger moet zich focussen op humanitaire operaties en vredeshandhaving, daarvoor hebben we geen straaljagers nodig

Het is voor mij onbegrijpelijk dat men niet even kan wachten met zo'n investering in het leger totdat de economie weer beter draait. Bovendien hebben we recent al geïnvesteerd in vrachtvliegtuigen. En dat past perfect in de doeleinden en de filosofie van vredesmissies van ons leger. Maar momenteel is er geen geld, dus er kan simpelweg niks gekocht worden. Als er zo nodig geld moet worden uitgegeven, investeer dan in de bouw, armoedebestrijding in grote steden of innovatie bijvoorbeeld. Dat levert jobs en nog veel geld op ook. En wie weet kunnen we op termijn eigen straaljagers of onbemande vliegtuigen ontwikkelen en zelf bouwen. Deze plannen kan de minister nooit verkopen aan mensen met een minimum aan gezond verstand: bittere armoede alom, voedselbanken, werkloosheid, bezuinigingen in onderwijs, cultuur en zorg. Om dan 40 nieuwe straaljagers te kopen. Waar zijn we mee bezig?

Lobbywerk

De aankoop stinkt naar lobbywerk van een bepaalde land om zijn straaljagers te doen verkopen aan zijn NAVO-partners. Onze noorderburen zijn daarin getrapt. Laat ons daarvan lessen uitrekken. Bovendien gaat de voorkeur van minister De Crem naar de Amerikaanse F-35, een toestel dat al tien jaar als een hoofdpijndossier wordt beschouwd door technische gebreken en onderhoudskosten. Onlangs kwam naar buiten dat er grote problemen zijn met de software en dat de F-35 niet kan vliegen bij regen en onweer. Wel, Welcome to Belgium... Dit lijkt enorm op een vliegende Fyra.

Het is niet verstandig om in jachtbommenwerper te investeren, en het getuigt van weinig toekomstvisie, verschillende studies en specialisten hebben aangetoond dat de toekomst ligt in Drones, en steeds vaker wordt gebruik gemaakt van onbemande vliegtuigen. En dat maakt de beslissing van minister De Crem en het feit dat hij zo'n aankoop blijft verdedigen, op zijn minst, zeer verdacht en omstreden. Het is nog niet te laat. Ik doe een oproep aan alle partijen en hun parlementsleden om deze onzalige aankoop nog van tafel te halen. En hun moreel instinct te gebruiken. In plaats van te buigen voor de wapenlobby en de dromen van een minister waarvan slechts weinigen het nut inzien.

Hicham El Mzairh Student politiek wetenschappen aan Universiteit Antwerpen en districtsraadslid voor S.PA.

Voorstanders van de aankoop van dure straaljagers halen als argument aan dat België zijn internationale verplichtingen ten opzichte van de NAVO-partners moet nakomen. Ze verdedigen de nieuwe technologieën die deze toestellen verbergen en het feit dat de F16's dringend toe zijn aan vervanging. Maar zij gaan niet in op de vraag waarom België deze jachtbommenwerper nu eigenlijk nodig heeft. Om aan de NAVO te laten zien dat ons land mee kan vechten in het 'hoogste geweldsspectrum'? Zodat we mee kunnen doen met bombardementen in conflictgebieden? Gezien de rampzalige gevolgen van de oorlogen in Irak en Afghanistan, vind ik dat we ons daar verre van moeten houden. Ons leger moet zich focussen op humanitaire operaties en vredeshandhaving en daarvoor hebben we geen straaljagers nodig. Met de paars regering deden we het ook prima. Straaljagers aan 1 milliard euro kopen om vooraan te kunnen staan bij nieuwe, omstreden oorlogen mag niet het doel zijn van ons leger. Zeker niet in tijden van besparingen. De internationale verplichtingen en humanitaire rol kunnen we ook nakomen door te investeren in ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en onderwijs in derdewereldlanden. Op termijn levert dat minder oorlogen en meer socio-economische en democratische vooruitgang op in die landen. Het is voor mij onbegrijpelijk dat men niet even kan wachten met zo'n investering in het leger totdat de economie weer beter draait. Bovendien hebben we recent al geïnvesteerd in vrachtvliegtuigen. En dat past perfect in de doeleinden en de filosofie van vredesmissies van ons leger. Maar momenteel is er geen geld, dus er kan simpelweg niks gekocht worden. Als er zo nodig geld moet worden uitgegeven, investeer dan in de bouw, armoedebestrijding in grote steden of innovatie bijvoorbeeld. Dat levert jobs en nog veel geld op ook. En wie weet kunnen we op termijn eigen straaljagers of onbemande vliegtuigen ontwikkelen en zelf bouwen. Deze plannen kan de minister nooit verkopen aan mensen met een minimum aan gezond verstand: bittere armoede alom, voedselbanken, werkloosheid, bezuinigingen in onderwijs, cultuur en zorg. Om dan 40 nieuwe straaljagers te kopen. Waar zijn we mee bezig? De aankoop stinkt naar lobbywerk van een bepaalde land om zijn straaljagers te doen verkopen aan zijn NAVO-partners. Onze noorderburen zijn daarin getrapt. Laat ons daarvan lessen uitrekken. Bovendien gaat de voorkeur van minister De Crem naar de Amerikaanse F-35, een toestel dat al tien jaar als een hoofdpijndossier wordt beschouwd door technische gebreken en onderhoudskosten. Onlangs kwam naar buiten dat er grote problemen zijn met de software en dat de F-35 niet kan vliegen bij regen en onweer. Wel, Welcome to Belgium... Dit lijkt enorm op een vliegende Fyra. Het is niet verstandig om in jachtbommenwerper te investeren, en het getuigt van weinig toekomstvisie, verschillende studies en specialisten hebben aangetoond dat de toekomst ligt in Drones, en steeds vaker wordt gebruik gemaakt van onbemande vliegtuigen. En dat maakt de beslissing van minister De Crem en het feit dat hij zo'n aankoop blijft verdedigen, op zijn minst, zeer verdacht en omstreden. Het is nog niet te laat. Ik doe een oproep aan alle partijen en hun parlementsleden om deze onzalige aankoop nog van tafel te halen. En hun moreel instinct te gebruiken. In plaats van te buigen voor de wapenlobby en de dromen van een minister waarvan slechts weinigen het nut inzien. Hicham El Mzairh Student politiek wetenschappen aan Universiteit Antwerpen en districtsraadslid voor S.PA.