In het kader van zijn onderzoek verzamelde Gert-Jan Put gegevens over 8.977 kandidaten die gespreid over 7 verkiezingen in de periode 1987-2010 participeerden aan de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordiger. Terwijl individuele campagne-uitgaven wel degelijk een positieve invloed hebben op het aantal behaalde voorkeurstemmen, hebben uitgaven op lijstniveau volgens de Leuvense onderzoeker geen invloed op het resultaat van de stembusgang. Lokale mandatarissen halen beduidend meer voorkeurstemmen dan gemiddeld. Vooral burgemeesters uit grotere steden of gemeenten leveren een stevige electorale bonus. Hier ligt volgens Put overigens ook de verklaring dat vrouwen gemiddeld minder voorkeurstemmen halen dan mannen. De verklaring dient immers gezocht in het feit dat ze ondervertegenwoordigd zijn bij de lokale mandatarissen en parlementsleden en deze profielen meer voorkeurstemmen halen. De onderzoeker bekeek ook beroep, leeftijd en geslacht. Hij stelde hierbij vast dat partijen bij de samenstelling van de lijsten voor de verkiezing van de Kamer vooral voor partij- of kabinetsmedewerkers kiezen en voor mensen met een vrij beroep. Zestigplussers worden dan weer minder vaak opgenomen. Het geslacht speelt geen rol. (Belga)

In het kader van zijn onderzoek verzamelde Gert-Jan Put gegevens over 8.977 kandidaten die gespreid over 7 verkiezingen in de periode 1987-2010 participeerden aan de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordiger. Terwijl individuele campagne-uitgaven wel degelijk een positieve invloed hebben op het aantal behaalde voorkeurstemmen, hebben uitgaven op lijstniveau volgens de Leuvense onderzoeker geen invloed op het resultaat van de stembusgang. Lokale mandatarissen halen beduidend meer voorkeurstemmen dan gemiddeld. Vooral burgemeesters uit grotere steden of gemeenten leveren een stevige electorale bonus. Hier ligt volgens Put overigens ook de verklaring dat vrouwen gemiddeld minder voorkeurstemmen halen dan mannen. De verklaring dient immers gezocht in het feit dat ze ondervertegenwoordigd zijn bij de lokale mandatarissen en parlementsleden en deze profielen meer voorkeurstemmen halen. De onderzoeker bekeek ook beroep, leeftijd en geslacht. Hij stelde hierbij vast dat partijen bij de samenstelling van de lijsten voor de verkiezing van de Kamer vooral voor partij- of kabinetsmedewerkers kiezen en voor mensen met een vrij beroep. Zestigplussers worden dan weer minder vaak opgenomen. Het geslacht speelt geen rol. (Belga)