"De terreur van de angst moeten we samen overwinnen", zei Gennez. "Na de indexsprong, de verhoging van de pensioenleeftijd en het uistrooien van allerlei facturen over de gewone mensen is er echter ook een angst voor de toekomst in onze samenleving geslopen. Dat kunnen wij als progressieven ons niet permitteren." "Rechts zegt dat wij boven onze stand leven, dat het vet van de soep is", vervolgde het Vlaams parlementslid. "Ze gooien de 38-urenweek op de schop, samen met het algemeen stemrecht de grootste verwezenlijking van deze beweging. Wij zouden wel de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen. Wij zouden de Panama-euro's laten bijdragen en de mensen de geruststelling geven dat ze na 42 jaar werken recht hebben op een pensioen." Als er een 'rentenierstaks' komt, zouden de lasten op arbeid met tien procent kunnen dalen, maakte de voormalige partijvoorzitster zich sterk. "Democratie is keuzes maken. Investeren we in enkelen of in allen? Investeren we enkel in de rijken of zorgen we dat de middenklasse en de minder gegoeden erop vooruit gaan? Democratie is het polariseren van meningen, niet van mensen, dames en heren van rechts. Of beter gezegd: dame en heren", besloot Gennez in een sneer naar de overwegend mannelijke samenstelling van de regeringen. (Belga)

"De terreur van de angst moeten we samen overwinnen", zei Gennez. "Na de indexsprong, de verhoging van de pensioenleeftijd en het uistrooien van allerlei facturen over de gewone mensen is er echter ook een angst voor de toekomst in onze samenleving geslopen. Dat kunnen wij als progressieven ons niet permitteren." "Rechts zegt dat wij boven onze stand leven, dat het vet van de soep is", vervolgde het Vlaams parlementslid. "Ze gooien de 38-urenweek op de schop, samen met het algemeen stemrecht de grootste verwezenlijking van deze beweging. Wij zouden wel de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen. Wij zouden de Panama-euro's laten bijdragen en de mensen de geruststelling geven dat ze na 42 jaar werken recht hebben op een pensioen." Als er een 'rentenierstaks' komt, zouden de lasten op arbeid met tien procent kunnen dalen, maakte de voormalige partijvoorzitster zich sterk. "Democratie is keuzes maken. Investeren we in enkelen of in allen? Investeren we enkel in de rijken of zorgen we dat de middenklasse en de minder gegoeden erop vooruit gaan? Democratie is het polariseren van meningen, niet van mensen, dames en heren van rechts. Of beter gezegd: dame en heren", besloot Gennez in een sneer naar de overwegend mannelijke samenstelling van de regeringen. (Belga)