De Oeso onderzocht in welke mate kennis, samenwerking en autonomie een invloed hebben op het professionalisme van de leerkracht. De studie is gebaseerd op de leerkrachtenbevraging TALIS, uit 2013. Het onderwijs in Vlaanderen is, net zoals dat in Frankrijk en Nederland, gestoeld op het kennismodel. De wijze waarop Vlaamse leerkrachten hun vakkennis en pedagogische vaardigheden beheersen, is van groot belang voor hun welbevinden. Autonomie en samenwerking met andere leerkrachten spelen een minder belangrijke rol. Maar de Oeso merkt op dat dit gevoel van professionalisme afneemt naarmate de leerkracht lesgeeft in een school met een grotere concentratie aan SES (socio-economisch status)-kinderen. Leerkrachten in deze scholen geven aan dat ze over minder kennis dan nodig geacht beschikken, wat hun gevoel van professionalisme aantast. Daarom suggereert de Oeso specifiek aan Vlaanderen - naast Brazilië, Estland, Portugal en Servië - om meer te investeren in deze leerkrachten en zo de kenniskloof te verkleinen. Dit zal de tevredenheid van de leerkrachten ten goede komen, en het verloop van leerkrachten verkleinen, luidt het rapport. Bovendien, en niet minder belangrijk, zal deze investering leiden tot een verkleining van de kloof tussen de sterkste en zwakkere leerlingen. Het Vlaamse onderwijs scoort al jaren goed op de PISA-testen. Maar in weinig andere landen is de kloof tussen sterke en zwakke leerlingen zo groot. (Belga)

De Oeso onderzocht in welke mate kennis, samenwerking en autonomie een invloed hebben op het professionalisme van de leerkracht. De studie is gebaseerd op de leerkrachtenbevraging TALIS, uit 2013. Het onderwijs in Vlaanderen is, net zoals dat in Frankrijk en Nederland, gestoeld op het kennismodel. De wijze waarop Vlaamse leerkrachten hun vakkennis en pedagogische vaardigheden beheersen, is van groot belang voor hun welbevinden. Autonomie en samenwerking met andere leerkrachten spelen een minder belangrijke rol. Maar de Oeso merkt op dat dit gevoel van professionalisme afneemt naarmate de leerkracht lesgeeft in een school met een grotere concentratie aan SES (socio-economisch status)-kinderen. Leerkrachten in deze scholen geven aan dat ze over minder kennis dan nodig geacht beschikken, wat hun gevoel van professionalisme aantast. Daarom suggereert de Oeso specifiek aan Vlaanderen - naast Brazilië, Estland, Portugal en Servië - om meer te investeren in deze leerkrachten en zo de kenniskloof te verkleinen. Dit zal de tevredenheid van de leerkrachten ten goede komen, en het verloop van leerkrachten verkleinen, luidt het rapport. Bovendien, en niet minder belangrijk, zal deze investering leiden tot een verkleining van de kloof tussen de sterkste en zwakkere leerlingen. Het Vlaamse onderwijs scoort al jaren goed op de PISA-testen. Maar in weinig andere landen is de kloof tussen sterke en zwakke leerlingen zo groot. (Belga)