Het akkoord dat het Waals Gewest en de verzekeringssector sloten naar aanleiding van de overstromingen bevat een clausule. "Het protocol voorziet dat we opnieuw rond de tafel gaan zitten als de effectief uitgekeerde schadevergoedingen het anderhalf miljard overschrijden en de schattingen 1,7 miljard. Volgens de cijfers van eind oktober, kan effectief een overschrijding van dat plafond", wat betekent dat het Gewest en de sectorfederatie Assuralia het verdelingsmechanisme opnieuw moeten bespreken. Di Rupo verwacht eind deze maand nieuwe cijfers. "We hebben met de sector afgesproken om de volgende rapporten af te wachten", antwoordde de Waals minister-president op een interpellatie van cdH-fractieleider François Desquesnes. "Wallonië geeft de verzekeraars geen cadeaus en is dat ook niet van plan te doen", vervolgde Elio Di Rupo, terwijl Julien Liradelfo (PVDA) andermaal aandrong op de annulering van de conventie tussen het Gewest en Assuralia. "Gezien de winsten van de laatste jaren, is het evident dat de verzekeraars 100 procent van de kosten van de overstromingen dragen en dat het akkoord met de regering moet geannuleerd worden", aldus Liradelfo. "We hebben onze verantwoordelijkheid opgenomen. Zonder onze tussenkomst hadden de verzekerde slachtoffers slechts 20 procent van de kosten van de schade kunnen recupereren", repliceerde minister-president Di Rupo. (Belga)

Het akkoord dat het Waals Gewest en de verzekeringssector sloten naar aanleiding van de overstromingen bevat een clausule. "Het protocol voorziet dat we opnieuw rond de tafel gaan zitten als de effectief uitgekeerde schadevergoedingen het anderhalf miljard overschrijden en de schattingen 1,7 miljard. Volgens de cijfers van eind oktober, kan effectief een overschrijding van dat plafond", wat betekent dat het Gewest en de sectorfederatie Assuralia het verdelingsmechanisme opnieuw moeten bespreken. Di Rupo verwacht eind deze maand nieuwe cijfers. "We hebben met de sector afgesproken om de volgende rapporten af te wachten", antwoordde de Waals minister-president op een interpellatie van cdH-fractieleider François Desquesnes. "Wallonië geeft de verzekeraars geen cadeaus en is dat ook niet van plan te doen", vervolgde Elio Di Rupo, terwijl Julien Liradelfo (PVDA) andermaal aandrong op de annulering van de conventie tussen het Gewest en Assuralia. "Gezien de winsten van de laatste jaren, is het evident dat de verzekeraars 100 procent van de kosten van de overstromingen dragen en dat het akkoord met de regering moet geannuleerd worden", aldus Liradelfo. "We hebben onze verantwoordelijkheid opgenomen. Zonder onze tussenkomst hadden de verzekerde slachtoffers slechts 20 procent van de kosten van de schade kunnen recupereren", repliceerde minister-president Di Rupo. (Belga)