Dat zegt Josian Caproens, voorzitster van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) in een gesprek met Kerknet. Het IPB is het belangrijkste inspraakorgaan voor leken in de kerk.

Volgens Caproens kunnen de leken hun volle rol spelen als beleidsverantwoordelijken daartoe mogelijkheden creëren en die mogelijkheden ondersteunen. "Bovendien rekenen we erop dat de nieuwe aartsbisschop niet alleen vrouwvriendelijk is, maar ook daadwerkelijk opkomt voor de plaats van de vrouw in onze kerk. Hij moet het debat levendig houden om zo te proberen de eeuwenoude vastgeroeste ongelijkheid, de discriminatie op grond van geslacht, los te wrikken", zegt Caproens.

'Overleg'

"De nieuwe aartsbisschop is ook best een man van overleg. Overleg met de leken, maar ook overleg met de bisschoppen als basis van een meer gelijkgerichte werking in onze kerkprovincie. Dat betekent inzetten op eenheid in visie tussen de verschillende bisdommen. Bovendien moet de aartsbisschop bruggenbouwer zijn tussen de verschillende meningen en opvattingen die leven in de lokale kerk en als echte leider ervoor zorgen dat we samen in dezelfde richting vooruit gaan. Voldoende aandacht voor alle pastorale sectoren kan daarbij zeker zorgen voor eenheid en gelijkwaardigheid", vindt Caproens.

Eerder dit jaar gaf de 75-jarige aartsbisschop Léonard zijn ontslag. Dat werd na enkele weken aanvaard door paus Franciscus.

(Belga/RR)

Dat zegt Josian Caproens, voorzitster van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) in een gesprek met Kerknet. Het IPB is het belangrijkste inspraakorgaan voor leken in de kerk. Volgens Caproens kunnen de leken hun volle rol spelen als beleidsverantwoordelijken daartoe mogelijkheden creëren en die mogelijkheden ondersteunen. "Bovendien rekenen we erop dat de nieuwe aartsbisschop niet alleen vrouwvriendelijk is, maar ook daadwerkelijk opkomt voor de plaats van de vrouw in onze kerk. Hij moet het debat levendig houden om zo te proberen de eeuwenoude vastgeroeste ongelijkheid, de discriminatie op grond van geslacht, los te wrikken", zegt Caproens. "De nieuwe aartsbisschop is ook best een man van overleg. Overleg met de leken, maar ook overleg met de bisschoppen als basis van een meer gelijkgerichte werking in onze kerkprovincie. Dat betekent inzetten op eenheid in visie tussen de verschillende bisdommen. Bovendien moet de aartsbisschop bruggenbouwer zijn tussen de verschillende meningen en opvattingen die leven in de lokale kerk en als echte leider ervoor zorgen dat we samen in dezelfde richting vooruit gaan. Voldoende aandacht voor alle pastorale sectoren kan daarbij zeker zorgen voor eenheid en gelijkwaardigheid", vindt Caproens.Eerder dit jaar gaf de 75-jarige aartsbisschop Léonard zijn ontslag. Dat werd na enkele weken aanvaard door paus Franciscus.(Belga/RR)