Interne verkiezing N-VA: 'middenvinger naar De Wever' of 'politieke zelfmoord van Smeyers'?
...

'Op een golf van wantrouwen en woede tegen de top katapulteerde de partijraad Eddy Vermoesen naar de cockpit van N-VA.' Dat schrijft de Vlaams-nationalistische website Doorbraak.be over de verkiezing van de nieuwe penningsmeester van de N-VA. Vermoesen kwam daarbij als verrassende opvolger uit de bus voor Peter De Roover - die Hendrik Vuye verving als fractieleider in de Kamer. Verrassend, want ook de veel bekendere Sarah Smeyers - ook al in de running om Vuye op te volgen - werd getipt. Meer zelfs, het Aalsterse Kamerlid werd gesteund door voorzitter Bart De Wever. Volgens Doorbraak heeft hij haar die positie in het Dagelijks Bestuur zelfs beloofd.Het DB staat in voor de dagelijkse en praktische leiding van de partij. De penningmeester zit erin, net als voorzitter De Wever, de ondervoorzitters (Sander Loones en Lies Jans) en de nationaal secretaris (Louis Ide). 'Het gezichtsverlies voor de partijtop is na de woelige stemming enorm,' klinkt het in een vinnig stuk dat - opmerkelijk - ondertekend is met een pseudoniem. 'De balorige basis steekt een middenvinger op naar de voorzitter.'Bart De Wever en de rest van de partijtop zijn een pad in de korf gezegd, denkt Doorbraak. 'In het verleden was de partijraad vaak een slaafs orgaan, dat keer op keer bereid gevonden kon worden om de statuten van de partij aan te passen, zodat De Wever zelf keer op keer herverkozen kon worden als nationaal voorzitter. Nu liggen de kaarten anders.' Dat ligt er volgens Doorbraak aan dat 'de leden van de partijraad het einde van het tijdperk De Wever' zien aankomen - die heeft aangekondigd in 2017 te stoppen als voorzitter (na vier termijnen). 'Voor wie er nog aan zou twijfelen: de voorzittersverkiezingen van volgend jaar zijn ondertussen al begonnen bij N-VA.'Een partijtopper erkent dat de verkiezing van Vermoesen een verrassing is, maar ontkent dat de partijraad slaafs is. 'Die partijraad heeft een groot VU-gehalte, hoor.' Er zijn inderdaad nog meer voorbeelden waarbij de partijtop haar favoriete kandidaat zag verliezen. Toen De Roover penningmeester werd, was hij niet de kandidaat van De Wever. Dat was (Oost-)Vlaams parlementslid Andries Gryffoy. En ook de Limburgse Jans werd geen ondervoorzitster van N-VA bij gratie van de top. Die zag liever Ines De Coninck uit Vlaams-Brabant in die zetel. 'Dit is dus geen opstand van de partijraad.' Integendeel, zo onderstreept de partijtopper: 'Smeyers heeft net politieke zelfmoord gepleegd door in De Morgen te zeggen dat De Wever zelf haar gevraagd heeft een belangrijke rol te spelen.' In die krant zei Smeyers: 'Hij (heeft) mij gezegd dat hij Peter liever als fractieleider en mij als penningmeester zag.'Ook een andere ingewijde noemt de analyse van Doorbraak op dat punt onjuist: 'Smeyers heeft zichzelf in de voet geschoten. Je kan wel zeggen dat je kandidaat bent, maar zeggen dat je het wordt is nog een andere zaak. De mensen van de partijraad gaan echt geen vrije zaterdag opofferen om een vooraf bepaalde uitslag te bestendigen, hoor.'Smeyers heeft het dus voor een stuk zelf weggegeven, schat hij in. Daarin geholpen door Rufij Baeke, de derde kandidaat voor de functie. Die greep zijn tijd om zijn kandidatuur te verdedigen aan om Smeyers in de hoek van de partijtop te drummen. 'Smeyers' onbescheiden communicatie is door Baeke nog eens in de verf gezet. Herinner u ook wat ze zei voor en na de vergadering waarin de nieuwe fractieleider verkozen werd. Toen ze binnen ging zei ze dat ze benieuwd was. Bij het buitenkomen klonk het dat de uitslag op voorhand vastlag. Daar zou ze dan zogezegd door de partijtop gedwarsboomd zijn. Dat komt niet goed over.' Haar communicatie heeft haar genekt. Was ze bescheidener geweest, ze was wellicht verkozen denkt de ingewijde.Toch mag de afkeer voor Smeyers bij velen niet onderschat worden, zegt de eerste partijtopper. 'In De Morgen wierp ze zich ook op als de mama van de fractie. Dat pikken ze niet van iemand die heel vaak afwezig is. Eender wie kon het dan ook gehaald hebben van Smeyers,' besluit hij. 'Wat niet betekent dat Vermoesen eender wie is. Hij heeft een bijzonder goede presentatie gegeven.' Dat beaamt ook de andere N-VA-topper. 'Ook al is Smeyers ook niet vrij van bekwaamheden.'