D'Hondt erkent dat de interne controle binnen de dienst beter en gestructureerder kan. Hij kan zich naar eigen zeggen moeilijk uitspreken over gebeurtenissen die voor zijn start bij de FOD Financiën plaatsvonden, maar benadrukt dat op interne controle ingezet wordt."Deze maatregelen passen in een globaal programma dat al langer bezig is," zegt D'Hondt aan Belga. Over vier jaar zou de FOD Financiën in totaal zo'n 15 auditors moeten tellen. "Daarmee komen we op het niveau van aantallen die bijvoorbeeld ook op Vlaams niveau bereikt worden." Verder stelt D'Hondt dat de overheidsdienst dit jaar ook nog een tiental interne controleurs zal aannemen, op basis van reeds lopende aanwervingscampagnes.Afgelopen zomer bleek uit een audit van het Rekenhof nog het gebrekkige internecontrolebeleid bij het departement Financiën. (DLA)

D'Hondt erkent dat de interne controle binnen de dienst beter en gestructureerder kan. Hij kan zich naar eigen zeggen moeilijk uitspreken over gebeurtenissen die voor zijn start bij de FOD Financiën plaatsvonden, maar benadrukt dat op interne controle ingezet wordt."Deze maatregelen passen in een globaal programma dat al langer bezig is," zegt D'Hondt aan Belga. Over vier jaar zou de FOD Financiën in totaal zo'n 15 auditors moeten tellen. "Daarmee komen we op het niveau van aantallen die bijvoorbeeld ook op Vlaams niveau bereikt worden." Verder stelt D'Hondt dat de overheidsdienst dit jaar ook nog een tiental interne controleurs zal aannemen, op basis van reeds lopende aanwervingscampagnes.Afgelopen zomer bleek uit een audit van het Rekenhof nog het gebrekkige internecontrolebeleid bij het departement Financiën. (DLA)