De Raad van Bestuur van de UGent heeft de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 goedgekeurd, en verdedigt in de mail de noodzaak om "structurele maatregelen" door te voeren. Die worden niet in detail omschreven, al wordt de loonkost wel expliciet aangehaald. "Indien we geen maatregelen nemen zien we tegen 2024 het aandeel van de loonkosten stijgen tot 73,2 procent van de inkomsten. De grote uitdaging de komende jaren zit hem dus in het beheersen van de stijging van die kosten", staat er in de mail. De aangekondigde ingrepen zijn volgens de universiteit nodig door de budgettaire keuzes van de Vlaamse regering. "Ontnuchterend", omschrijft logistiek beheerder Jeroen Vanden Berghe van de UGent die. "De basisfinanciering voor de universiteiten zal de komende vijf jaar niet zijn wat in het decreet was vooropgesteld". Zo volgt de werkingstoelage de stijgende studentenaantallen niet en zijn een aantal afgesproken groeipaden uitgesteld of afgeschaft. Dat de loonkost en niet de werkingskosten op tafel liggen, wordt in de mail verdedigd. "We zullen dat deels doen, maar er is een benedengrens die we strikt moeten bewaken." Of de inperking van de loonkost ook zal leiden tot ontslagen, is nog niet duidelijk. De Raad van Bestuur maakt zich in de mail sterk dat ze erin zal slagen om het onderwijs en onderzoek met minder mensen "op eenzelfde kwalitatieve manier administratief te ondersteunen. Zonder harde sociale maatregelen". Tegen de zomer wil de UGent alles in kaart brengen om vanaf 2021 tot 2024 de nodige ingrepen uit te voeren. (Belga)

De Raad van Bestuur van de UGent heeft de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 goedgekeurd, en verdedigt in de mail de noodzaak om "structurele maatregelen" door te voeren. Die worden niet in detail omschreven, al wordt de loonkost wel expliciet aangehaald. "Indien we geen maatregelen nemen zien we tegen 2024 het aandeel van de loonkosten stijgen tot 73,2 procent van de inkomsten. De grote uitdaging de komende jaren zit hem dus in het beheersen van de stijging van die kosten", staat er in de mail. De aangekondigde ingrepen zijn volgens de universiteit nodig door de budgettaire keuzes van de Vlaamse regering. "Ontnuchterend", omschrijft logistiek beheerder Jeroen Vanden Berghe van de UGent die. "De basisfinanciering voor de universiteiten zal de komende vijf jaar niet zijn wat in het decreet was vooropgesteld". Zo volgt de werkingstoelage de stijgende studentenaantallen niet en zijn een aantal afgesproken groeipaden uitgesteld of afgeschaft. Dat de loonkost en niet de werkingskosten op tafel liggen, wordt in de mail verdedigd. "We zullen dat deels doen, maar er is een benedengrens die we strikt moeten bewaken." Of de inperking van de loonkost ook zal leiden tot ontslagen, is nog niet duidelijk. De Raad van Bestuur maakt zich in de mail sterk dat ze erin zal slagen om het onderwijs en onderzoek met minder mensen "op eenzelfde kwalitatieve manier administratief te ondersteunen. Zonder harde sociale maatregelen". Tegen de zomer wil de UGent alles in kaart brengen om vanaf 2021 tot 2024 de nodige ingrepen uit te voeren. (Belga)