"Langzaam zien we het taboe rond intimiteit en seksualiteit bij personen met een beperking verdwijnen. We zijn er met z'n allen meer en meer van overtuigd dat ook deze groep behoefte, nood en recht heeft op een gezonde seksuele beleving", zegt Aditi vzw. Maar dat geldt volgens cijfers van de vzw vooral voor mannen met een beperking. Ook tijdens vormingen aan professionelen binnen voorzieningen merken medewerkers van Aditi vzw dat begeleiders wel het gesprek aangaan met mannelijke bewoners, maar dit zelden doen met de vrouwelijke bewoners met een beperking. "Een vaak gehoorde uitspraak is: 'die zijn daar niet mee bezig'", aldus de vzw. Volgens de organisatie zijn vrouwen met een beperking door het gebrek aan kennis over hun eigen seksualiteit bovendien extra kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit een onderzoek van de UGent uit 2018 bleek dat alle 120 vrouwen met een beperking, die bereid waren te getuigen, hadden aangegeven meermaals met seksueel geweld in aanraking te zijn geweest. "De meeste van deze vrouwen praten hier zelden over, vaak omdat ze denken dat het er gewoon bij hoort", klinkt het. Om die redenen wil Aditi vzw de volgende jaren nog verder inzetten op scholen voor buitengewoon onderwijs en voorzieningen voor personen met een beperking om het belang van relationele en seksuele vorming bij personen met een beperking te onderstrepen. (Belga)

"Langzaam zien we het taboe rond intimiteit en seksualiteit bij personen met een beperking verdwijnen. We zijn er met z'n allen meer en meer van overtuigd dat ook deze groep behoefte, nood en recht heeft op een gezonde seksuele beleving", zegt Aditi vzw. Maar dat geldt volgens cijfers van de vzw vooral voor mannen met een beperking. Ook tijdens vormingen aan professionelen binnen voorzieningen merken medewerkers van Aditi vzw dat begeleiders wel het gesprek aangaan met mannelijke bewoners, maar dit zelden doen met de vrouwelijke bewoners met een beperking. "Een vaak gehoorde uitspraak is: 'die zijn daar niet mee bezig'", aldus de vzw. Volgens de organisatie zijn vrouwen met een beperking door het gebrek aan kennis over hun eigen seksualiteit bovendien extra kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit een onderzoek van de UGent uit 2018 bleek dat alle 120 vrouwen met een beperking, die bereid waren te getuigen, hadden aangegeven meermaals met seksueel geweld in aanraking te zijn geweest. "De meeste van deze vrouwen praten hier zelden over, vaak omdat ze denken dat het er gewoon bij hoort", klinkt het. Om die redenen wil Aditi vzw de volgende jaren nog verder inzetten op scholen voor buitengewoon onderwijs en voorzieningen voor personen met een beperking om het belang van relationele en seksuele vorming bij personen met een beperking te onderstrepen. (Belga)