Waterloopbeheerders en verenigingen willen het grote publiek informeren over de bijzondere waarde van de Schelde. "Met alle zijrivieren en beekjes bijgerekend, valt bijna heel Vlaanderen en Brussel binnen de grenzen van het stroomgebied van de Schelde", verduidelijkt Bart Van Besien van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). "Maar de Schelde is ook belangrijk voor delen van Frankrijk, Wallonië en Nederland." We kunnen niet zonder de watervoorraden omdat ze een bron van drinkwater zijn, maar ook voor de industrie en de landbouw zijn ze noodzakelijk. En ook de haven van Antwerpen toont hoe belangrijk de Schelde voor de economie is. Op de website www.scheldeweek.com staat een overzicht van de activiteiten, waaronder bezoeken aan de Antwerpse haven, geleide bezoeken aan de Kruibeekse polders, een gps-rally in de Hedwige Prosperpolder, wateronderzoek, fiets- en boottochten, wandelingen of educatieve spelen op verschillende plaatsen over de taal- en landsgrenzen heen. De Internationale Scheldeweek kadert binnen een Europees project dat wordt getrokken door de VMM. Het project omvat talrijke initiatieven voor een betere kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in het internationale stroomgebied van de Schelde. (KAV)

Waterloopbeheerders en verenigingen willen het grote publiek informeren over de bijzondere waarde van de Schelde. "Met alle zijrivieren en beekjes bijgerekend, valt bijna heel Vlaanderen en Brussel binnen de grenzen van het stroomgebied van de Schelde", verduidelijkt Bart Van Besien van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). "Maar de Schelde is ook belangrijk voor delen van Frankrijk, Wallonië en Nederland." We kunnen niet zonder de watervoorraden omdat ze een bron van drinkwater zijn, maar ook voor de industrie en de landbouw zijn ze noodzakelijk. En ook de haven van Antwerpen toont hoe belangrijk de Schelde voor de economie is. Op de website www.scheldeweek.com staat een overzicht van de activiteiten, waaronder bezoeken aan de Antwerpse haven, geleide bezoeken aan de Kruibeekse polders, een gps-rally in de Hedwige Prosperpolder, wateronderzoek, fiets- en boottochten, wandelingen of educatieve spelen op verschillende plaatsen over de taal- en landsgrenzen heen. De Internationale Scheldeweek kadert binnen een Europees project dat wordt getrokken door de VMM. Het project omvat talrijke initiatieven voor een betere kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in het internationale stroomgebied van de Schelde. (KAV)