Internationale migratie naar Vlaanderen trekt weer aan

© Belga

Het Vlaamse Gewest heeft in 2021 meer dan 77.700 immigraties geregistreerd. Daar staat tegenover dat 47.600 mensen Vlaanderen inruilden voor het buitenland.

Daarmee komt het internationaal migratiesaldo in 2021 uit op afgerond +30.200. Een cijfer dat hoger ligt dan de afgelopen jaren door het herstel van de immigratie na de COVID-pandemie en een geringer herstel van het aantal emigraties, zo meldt Statistiek Vlaanderen vandaag.

De internationale migratie van en naar het Vlaamse Gewest vertoont al lange tijd een positief saldo. In 2020 was er echter een merkbare daling, als gevolg van de coronapandemie. Die werd in 2021 dus opnieuw uitgevlakt.

Zowat de helft van de internationale immigranten is afkomstig uit andere EU-landen, met Roemenië als koploper. Daarna volgen Nederlanders en Bulgaren. In de top tien zitten twee niet-Europese nationaliteiten (Marokko en Turkije).

Het leeuwendeel van de migranten zijn mannen. Enkel bij de ingeweken Marokkanen is er een licht overwicht van vrouwen (53 procent).

Partner Content