De mars is een initiatief van een Franse organisatie, het Ministerie voor de Regularisatie van alle Mensen zonder Papieren (Ministère de la Régularisation de tous les Sans-Papiers/MRTSP), zegt betoger Cédric Tolley: "Die hebben ook al een mars Parijs-Nice georganiseerd en hebben nu een internationale mars op poten gezet. Bedoeling is dat her en der mensen aansluiten en een deel van de weg afleggen en dat de mars op 2 juli in Straatsburg aankomt. Daar wordt dan een internationale betoging gehouden, samen met delegaties van mensen zonder papieren uit alle Europese landen." De mars en betogingen zijn protestacties tegen het Europese migratiebeleid. "Beter gezegd een non-migratie-politiek," zeggen de betogers, "waarbij migranten opgesloten worden in gevangenissen met hypocriete namen, zoals opvangcentra of terugkeercentra. Duizenden van hen worden op die manier in armoede en clandestiniteit gejaagd, waar ze als goedkope arbeidskracht uitgebuit worden, zonder enige sociale bescherming, terwijl de repressie van de staat hen opspoort, mishandelt, opsluit en deporteert." (KAV)

De mars is een initiatief van een Franse organisatie, het Ministerie voor de Regularisatie van alle Mensen zonder Papieren (Ministère de la Régularisation de tous les Sans-Papiers/MRTSP), zegt betoger Cédric Tolley: "Die hebben ook al een mars Parijs-Nice georganiseerd en hebben nu een internationale mars op poten gezet. Bedoeling is dat her en der mensen aansluiten en een deel van de weg afleggen en dat de mars op 2 juli in Straatsburg aankomt. Daar wordt dan een internationale betoging gehouden, samen met delegaties van mensen zonder papieren uit alle Europese landen." De mars en betogingen zijn protestacties tegen het Europese migratiebeleid. "Beter gezegd een non-migratie-politiek," zeggen de betogers, "waarbij migranten opgesloten worden in gevangenissen met hypocriete namen, zoals opvangcentra of terugkeercentra. Duizenden van hen worden op die manier in armoede en clandestiniteit gejaagd, waar ze als goedkope arbeidskracht uitgebuit worden, zonder enige sociale bescherming, terwijl de repressie van de staat hen opspoort, mishandelt, opsluit en deporteert." (KAV)