Heel wat politici, bedrijfsmensen en in het bijzonder ngo's nemen deel aan de conferentie die de naam "Climate Action 2016" draagt. "We moeten het tempo en de omvang van onze reactie, zowel lokaal als wereldwijd versnellen", aldus Ban Ki-moon die daarbij verwees naar de stijgende temperaturen, de smeltende ijskappen en de toenemende droogtes en orkanen. De VN-secretaris-generaal herinnerde eraan dat minstens 55 ondertekenende landen, die samen goed moeten zijn voor 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, het akkoord moeten ratificeren om het in werking te doen treden. Van de 195 landen plus de Europese Unie die het akkoord op 12 december in Parijs goedkeurden, hebben 175 het al ondertekend maar weinigen hebben het ook al geratificeerd. De bedoeling van het akkoord is om de temperatuurstijging tot eind deze eeuw te beperken tot twee graden Celsius, door de CO2-uitstoot te verminderen. "Het moet ons doel zijn om de wereldeconomie te transformeren en we kennen een nooit eerder geziene mobilisatie daarvoor", zo zei Ban die ook wees op de sleutelrol van China en de Verenigde Staten op dit vlak. Ook de voorzitter van de Wereldbank, Jim Yong Kim, deed een oproep om "politieke daden te stellen" om de in Parijs gemaakte beloftes waar te maken. "We mogen de dynamiek van Parijs niet verliezen, want de uitdaging van de opwarming van de aarde wordt elke dag groter en blijkt na elk onderzoek erger te zijn dan we dachten." (Belga)

Heel wat politici, bedrijfsmensen en in het bijzonder ngo's nemen deel aan de conferentie die de naam "Climate Action 2016" draagt. "We moeten het tempo en de omvang van onze reactie, zowel lokaal als wereldwijd versnellen", aldus Ban Ki-moon die daarbij verwees naar de stijgende temperaturen, de smeltende ijskappen en de toenemende droogtes en orkanen. De VN-secretaris-generaal herinnerde eraan dat minstens 55 ondertekenende landen, die samen goed moeten zijn voor 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, het akkoord moeten ratificeren om het in werking te doen treden. Van de 195 landen plus de Europese Unie die het akkoord op 12 december in Parijs goedkeurden, hebben 175 het al ondertekend maar weinigen hebben het ook al geratificeerd. De bedoeling van het akkoord is om de temperatuurstijging tot eind deze eeuw te beperken tot twee graden Celsius, door de CO2-uitstoot te verminderen. "Het moet ons doel zijn om de wereldeconomie te transformeren en we kennen een nooit eerder geziene mobilisatie daarvoor", zo zei Ban die ook wees op de sleutelrol van China en de Verenigde Staten op dit vlak. Ook de voorzitter van de Wereldbank, Jim Yong Kim, deed een oproep om "politieke daden te stellen" om de in Parijs gemaakte beloftes waar te maken. "We mogen de dynamiek van Parijs niet verliezen, want de uitdaging van de opwarming van de aarde wordt elke dag groter en blijkt na elk onderzoek erger te zijn dan we dachten." (Belga)