De lockdown maakt dat Belgen vaker thuis blijven, geïsoleerd met hun gezinsleden. Voor sommigen betekent dit meer spanningen, onzekerheid over de financiële situatie ... wat ook de kans op geweld doet toenemen. Al tijdens de eerste lockdown in het voorjaar werd het hulpaanbod van het CAW rond intrafamiliaal geweld maximaal toegankelijk gemaakt. Toen werden 1.471 cliënten door professionele hulpverleners begeleid. Zo'n 163 personen werden opgevangen, meestal in een vluchthuis, omdat de situatie thuis niet meer houdbaar was, bijvoorbeeld wegens bedreigingen of angstgevoelens. In de praktijk gaat het meestal om vrouwen en hun kinderen. "Momenteel is er opnieuw een enorme druk op onze opvangplaatsen. Het is enorm belangrijk dat we vrouwen en kinderen die overleven in een zeer onveilige thuissituatie een tijdelijke opvangplek kunnen bieden" licht Anita Cautaers, directeur CAW Groep, toe. "Het verblijf en de daaraan gekoppelde begeleiding in beveiligde opvang zorgt ervoor dat geweld stopt en alle gezinsleden tot rust kunnen komen. Deze periode is belangrijk voor het ganse gezin. Nadien bekijken we samen welke hulp zij kunnen gebruiken om verder te kunnen." (Belga)

De lockdown maakt dat Belgen vaker thuis blijven, geïsoleerd met hun gezinsleden. Voor sommigen betekent dit meer spanningen, onzekerheid over de financiële situatie ... wat ook de kans op geweld doet toenemen. Al tijdens de eerste lockdown in het voorjaar werd het hulpaanbod van het CAW rond intrafamiliaal geweld maximaal toegankelijk gemaakt. Toen werden 1.471 cliënten door professionele hulpverleners begeleid. Zo'n 163 personen werden opgevangen, meestal in een vluchthuis, omdat de situatie thuis niet meer houdbaar was, bijvoorbeeld wegens bedreigingen of angstgevoelens. In de praktijk gaat het meestal om vrouwen en hun kinderen. "Momenteel is er opnieuw een enorme druk op onze opvangplaatsen. Het is enorm belangrijk dat we vrouwen en kinderen die overleven in een zeer onveilige thuissituatie een tijdelijke opvangplek kunnen bieden" licht Anita Cautaers, directeur CAW Groep, toe. "Het verblijf en de daaraan gekoppelde begeleiding in beveiligde opvang zorgt ervoor dat geweld stopt en alle gezinsleden tot rust kunnen komen. Deze periode is belangrijk voor het ganse gezin. Nadien bekijken we samen welke hulp zij kunnen gebruiken om verder te kunnen." (Belga)