Volgens de FOD Justitie speelt mee dat de levensstandaard van kinderen in de herkomstlanden verbeterd is, wat de interne adopties ten goede komt. Er zijn ook bepaalde kanalen gesloten wegens juridische onzekerheid, en door de Conventie van Den Haag moeten sommige landen hun organisatie herzien voor internationale adoptie weer mogelijk wordt. Van de zogenaamde omkaderde dossiers, die begeleid worden door erkende Belgische adoptiediensten of de centrale autoriteiten van de Gemeenschappen, was Thailand (12 adopties in 2020, tegen 27 in 2016) het belangrijkste herkomstland van de kinderen. Ook Zuid-Afrika, Colombia, Burkina Faso en Togo zijn goed vertegenwoordigd in de statistieken. Niet-omkaderde internationale adopties die door de Centrale Autoriteit worden erkend, namen ook af in aantal. In 2016 waren het er nog 34, in 2020 maar 20. In die categorie zitten meer westerse landen, zoals Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. (Belga)

Volgens de FOD Justitie speelt mee dat de levensstandaard van kinderen in de herkomstlanden verbeterd is, wat de interne adopties ten goede komt. Er zijn ook bepaalde kanalen gesloten wegens juridische onzekerheid, en door de Conventie van Den Haag moeten sommige landen hun organisatie herzien voor internationale adoptie weer mogelijk wordt. Van de zogenaamde omkaderde dossiers, die begeleid worden door erkende Belgische adoptiediensten of de centrale autoriteiten van de Gemeenschappen, was Thailand (12 adopties in 2020, tegen 27 in 2016) het belangrijkste herkomstland van de kinderen. Ook Zuid-Afrika, Colombia, Burkina Faso en Togo zijn goed vertegenwoordigd in de statistieken. Niet-omkaderde internationale adopties die door de Centrale Autoriteit worden erkend, namen ook af in aantal. In 2016 waren het er nog 34, in 2020 maar 20. In die categorie zitten meer westerse landen, zoals Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. (Belga)