Het debat over het disfunctioneren van de Moslimexecutieve - de officiële vertegenwoordiger van de moslims in ons land - is de voorbije weken opnieuw opgelaaid, zeker na een nieuwe reportage van Pano. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft aan de Staatsveiligheid een volledige doorlichting van het orgaan gevraagd en heeft de Moslimexecutieve ook een tweede keer in gebreke gesteld. Als het orgaan de problemen niet aanpakt, lijkt een intrekking van de erkenning niet uitgesloten. Volgens Vlaams minister Bart Somers is het een goede zaak dat zijn federale collega Van Quickenborne "de druk opvoert". De "wantoestanden" en het "disfunctioneren" van het orgaan slepen volgens Somers al lang aan. Hoewel de erkenning van het orgaan een federale bevoegdheid is, wil Somers wel graag betrokken worden bij de gesprekken over het (dis)functioneren van het orgaan. Eerder pleitte de Open Vld-minister al voor een aparte Vlaamse kamer binnen de Moslimexecutieve. Somers heeft ook aan Van Quickenborne gevraagd om in de loop van de komende weken alle regionale ministers die bevoegd zijn voor de erediensten samen te roepen voor een Interministeriële Conferentie (IMC) over de kwestie. "Het zou de eerste keer dat een IMC zich daarover buigt", aldus Somers. "We kunnen dan nagaan wat de gevolgen van het fundamentele disfunctioneren van de Moslimexecutieve zijn voor de regionale verantwoordelijken, zodat we samen kunnen optreden". Volgens Somers heeft Van Quickenborne ook al toegezegd om de conferentie te organiseren. Vraagsteller Chris Janssens (Vlaams Belang) verwacht weinig van de aangekondigde initiatieven. "We zien al 20 jaar hetzelfde. Er zijn incidenten die aantonen dat er sprake is van buitenlandse inmenging. Men doet wat forse aankondigingspolitiek, maar concreet gebeurt er niets. Ik wacht op de initiatieven, maar ik vrees dat ze een stille dood zullen sterven en dat het wachten is op het volgende incident", aldus Janssens. (Belga)

Het debat over het disfunctioneren van de Moslimexecutieve - de officiële vertegenwoordiger van de moslims in ons land - is de voorbije weken opnieuw opgelaaid, zeker na een nieuwe reportage van Pano. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft aan de Staatsveiligheid een volledige doorlichting van het orgaan gevraagd en heeft de Moslimexecutieve ook een tweede keer in gebreke gesteld. Als het orgaan de problemen niet aanpakt, lijkt een intrekking van de erkenning niet uitgesloten. Volgens Vlaams minister Bart Somers is het een goede zaak dat zijn federale collega Van Quickenborne "de druk opvoert". De "wantoestanden" en het "disfunctioneren" van het orgaan slepen volgens Somers al lang aan. Hoewel de erkenning van het orgaan een federale bevoegdheid is, wil Somers wel graag betrokken worden bij de gesprekken over het (dis)functioneren van het orgaan. Eerder pleitte de Open Vld-minister al voor een aparte Vlaamse kamer binnen de Moslimexecutieve. Somers heeft ook aan Van Quickenborne gevraagd om in de loop van de komende weken alle regionale ministers die bevoegd zijn voor de erediensten samen te roepen voor een Interministeriële Conferentie (IMC) over de kwestie. "Het zou de eerste keer dat een IMC zich daarover buigt", aldus Somers. "We kunnen dan nagaan wat de gevolgen van het fundamentele disfunctioneren van de Moslimexecutieve zijn voor de regionale verantwoordelijken, zodat we samen kunnen optreden". Volgens Somers heeft Van Quickenborne ook al toegezegd om de conferentie te organiseren. Vraagsteller Chris Janssens (Vlaams Belang) verwacht weinig van de aangekondigde initiatieven. "We zien al 20 jaar hetzelfde. Er zijn incidenten die aantonen dat er sprake is van buitenlandse inmenging. Men doet wat forse aankondigingspolitiek, maar concreet gebeurt er niets. Ik wacht op de initiatieven, maar ik vrees dat ze een stille dood zullen sterven en dat het wachten is op het volgende incident", aldus Janssens. (Belga)