Volgens Selahattin Koçak, SP.A-schepen in Beringen, zijn 'West-Europese uitsluitingsmechanismen' zoals het hoofddoekenverbod mee verantwoordelijk voor het stilvallen van het integratieproces van nieuwkomers in Vlaanderen.

Uit een studie van het Leuvense onderzoeksinstituut HIVA blijkt dat veel allochtonen na het beëindigen van een inburgeringscursus terugvallen op een 'overlevingsnederlands' en erg weinig in contact komen met autochtone Vlamingen.

Selahattin Koçak, SP-A-schepen in Beringen, wijt dat probleem onder meer aan de 'West-Europese uitsluitingsmechanismen' zoals het hoofddoekenverbod, die volgens hem de desinteresse van de allochtoon voor de Vlaamse samenleving in de hand werken.

Op de arbeidsmarkt doen de inburgeraars het wel beter, maar ze laten integreren via het lidmaatschap van een jeugdbeweging of sportclub blijkt veel moeilijker. Inburgeraars komen vaak in een milieu van lotgenoten terecht en spreken te weinig met Vlamingen.

Koçak ziet ook de technologische innovatie als oorzaak van de achterstand. 'Dankzij online telefoondiensten als Skype en chatboxen als MSN hoeven de mensen niet meer naar buiten te komen, ze kunnen via het internet veel makkelijker contact houden met het thuisland.'

Tanguy Laudelout

Volgens Selahattin Koçak, SP.A-schepen in Beringen, zijn 'West-Europese uitsluitingsmechanismen' zoals het hoofddoekenverbod mee verantwoordelijk voor het stilvallen van het integratieproces van nieuwkomers in Vlaanderen. Uit een studie van het Leuvense onderzoeksinstituut HIVA blijkt dat veel allochtonen na het beëindigen van een inburgeringscursus terugvallen op een 'overlevingsnederlands' en erg weinig in contact komen met autochtone Vlamingen. Selahattin Koçak, SP-A-schepen in Beringen, wijt dat probleem onder meer aan de 'West-Europese uitsluitingsmechanismen' zoals het hoofddoekenverbod, die volgens hem de desinteresse van de allochtoon voor de Vlaamse samenleving in de hand werken. Op de arbeidsmarkt doen de inburgeraars het wel beter, maar ze laten integreren via het lidmaatschap van een jeugdbeweging of sportclub blijkt veel moeilijker. Inburgeraars komen vaak in een milieu van lotgenoten terecht en spreken te weinig met Vlamingen. Koçak ziet ook de technologische innovatie als oorzaak van de achterstand. 'Dankzij online telefoondiensten als Skype en chatboxen als MSN hoeven de mensen niet meer naar buiten te komen, ze kunnen via het internet veel makkelijker contact houden met het thuisland.' Tanguy Laudelout