Uit de analyse van de contracten van onbepaalde duur leert Acerta dat er een bijzonder lage jobmobiliteit is - in 2017 verliet 9 pct de sector. Dat er toch zo'n grote uitstroom is, wijt de organisatie aan het feit dat bijna 1 op de 7 in de zorg met een tijdelijk of een vervangingscontract werkt. In de meeste gevallen is het de werknemer die het initiatief neemt om te vertrekken. "Actief nadenken over een retentiebeleid is dus absolute prioriteit voor de zorgsector", aldus Tom Vlieghe van Acerta. "Niet alleen om te vermijden dat werknemers vertrekken omdat ze denken dat het elders beter is, maar evengoed om het langer werken haalbaar te maken voor iedereen." Een manier om de instroom te verbeteren is het erkennen van gelijkwaardige diploma's, vindt Acerta. 91 pct van het personeel heeft de Belgische nationaliteit, tegen 80 pct in de profit. "Dat er zo weinig andere nationaliteiten werken in de zorgsector, kan met diploma's te maken hebben", meent Vlieghe. "Certificering van gelijkwaardige diploma's kan een manier zijn om de instroom te verbeteren." (Belga)

Uit de analyse van de contracten van onbepaalde duur leert Acerta dat er een bijzonder lage jobmobiliteit is - in 2017 verliet 9 pct de sector. Dat er toch zo'n grote uitstroom is, wijt de organisatie aan het feit dat bijna 1 op de 7 in de zorg met een tijdelijk of een vervangingscontract werkt. In de meeste gevallen is het de werknemer die het initiatief neemt om te vertrekken. "Actief nadenken over een retentiebeleid is dus absolute prioriteit voor de zorgsector", aldus Tom Vlieghe van Acerta. "Niet alleen om te vermijden dat werknemers vertrekken omdat ze denken dat het elders beter is, maar evengoed om het langer werken haalbaar te maken voor iedereen." Een manier om de instroom te verbeteren is het erkennen van gelijkwaardige diploma's, vindt Acerta. 91 pct van het personeel heeft de Belgische nationaliteit, tegen 80 pct in de profit. "Dat er zo weinig andere nationaliteiten werken in de zorgsector, kan met diploma's te maken hebben", meent Vlieghe. "Certificering van gelijkwaardige diploma's kan een manier zijn om de instroom te verbeteren." (Belga)