Het was dezelfde krant die begin september de splitsingsplannen van de minister bekend maakte. De voorzitter van het IBR wees de splitsing toen radicaal van de hand. De opsplitsing van de opleidingen en stages is een bekrachtiging van de realiteit vermits het om bevoegdheden van de gemeenschappen gaat. Het vennootschapsrecht en bedrijfstoezicht zijn dan weer federale materies, terwijl de boekhoudkundige normen steeds meer door internationale wetgeving worden opgelegd. Een splitsing van de IBR en IAB zou ook tot problemen leiden voor grote ondernemingen met vestigingen over het hele land en tot hogere kosten, stelden de tegenstanders van de oorspronkelijke plannen van de minister. (ANA)

Het was dezelfde krant die begin september de splitsingsplannen van de minister bekend maakte. De voorzitter van het IBR wees de splitsing toen radicaal van de hand. De opsplitsing van de opleidingen en stages is een bekrachtiging van de realiteit vermits het om bevoegdheden van de gemeenschappen gaat. Het vennootschapsrecht en bedrijfstoezicht zijn dan weer federale materies, terwijl de boekhoudkundige normen steeds meer door internationale wetgeving worden opgelegd. Een splitsing van de IBR en IAB zou ook tot problemen leiden voor grote ondernemingen met vestigingen over het hele land en tot hogere kosten, stelden de tegenstanders van de oorspronkelijke plannen van de minister. (ANA)