Elke zes jaar licht de Onderwijsinspectie scholen door op hun kwaliteitsbeleid. Vanaf volgend schooljaar wil de dienst daarbij de link leggen tussen die kwaliteit en het financieel beleid. Dat gebeurde tot nu toe nog niet. "De verantwoordelijke overheidsdienst Agodi kon tot nu toe enkel op willekeurige plaatsen nagaan of de middelen die ze toekent ook correct uitgegeven worden", zegt Viaene. "Zij kon niet de vraag stellen: komt die uitgave de onderwijskwaliteit ten goede? Als er geen deftig schoolbord is, dan vraag je je toch af wat er met het geld gebeurt?" Ook het Rekenhof stelde die lacune vast. Het moedigde de Onderwijsinspectie aan een instrument te maken om de link tussen kwaliteit en financieel beleid wel te leggen - de zogenaamde 'financiële radar'. De informatie die daaruit voortkomt, kan bij Agodi alarmbellen doen afgaan. "Het is een zeer sterk signaal van de overheid", zegt Viaene. "De tijd van oogluikend middelen toekennen zonder controle van wat daarmee kwalitatief gebeurt, is gedaan. Er is wel degelijk een inspectie die langskomt en daarnaar kijkt." (Belga)

Elke zes jaar licht de Onderwijsinspectie scholen door op hun kwaliteitsbeleid. Vanaf volgend schooljaar wil de dienst daarbij de link leggen tussen die kwaliteit en het financieel beleid. Dat gebeurde tot nu toe nog niet. "De verantwoordelijke overheidsdienst Agodi kon tot nu toe enkel op willekeurige plaatsen nagaan of de middelen die ze toekent ook correct uitgegeven worden", zegt Viaene. "Zij kon niet de vraag stellen: komt die uitgave de onderwijskwaliteit ten goede? Als er geen deftig schoolbord is, dan vraag je je toch af wat er met het geld gebeurt?" Ook het Rekenhof stelde die lacune vast. Het moedigde de Onderwijsinspectie aan een instrument te maken om de link tussen kwaliteit en financieel beleid wel te leggen - de zogenaamde 'financiële radar'. De informatie die daaruit voortkomt, kan bij Agodi alarmbellen doen afgaan. "Het is een zeer sterk signaal van de overheid", zegt Viaene. "De tijd van oogluikend middelen toekennen zonder controle van wat daarmee kwalitatief gebeurt, is gedaan. Er is wel degelijk een inspectie die langskomt en daarnaar kijkt." (Belga)