El Kaouakibi ligt al een tijdje onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidies. Uit het verslag van de bewindvoerder bij haar Antwerpse vzw Let's Go Urban blijkt dat er de voorbije twee jaar meer dan 450.000 euro aan subsidies van de vzw naar andere vennootschappen van het Open Vld-parlementslid vloeide. Nog eens 475.000 euro van haar rekruteringskantoor WannaWork ging naar een vennootschap van El Kaouakibi, Point Urbain. Dat geld was afkomstig van investeerders in het jobplatform. Gisteren raakte ook nog bekend dat de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken de facturen van de vzw WeLoveBXL, de Brusselse tak van Let's Go Urban, onder de loep wil nemen. El Kaouakibi richtte de vzw WeLoveBXL op in 2018 in de Brusselse gemeente Molenbeek. De vzw kreeg in totaal 200.000 euro subsidies. Maar een deel van die som zou gebruikt zijn om de kleerkast in de privéwoning van El Kaouakibi te bestickeren. Ook de Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren subsidies uitgereikt aan verschillende vzw's van El Kaouakibi. Volgens minister-president Jan Jambon (N-VA) gaat het sinds 2012 om een totaalbedrag van zo'n 850.000 euro verdeeld over vier organisaties: Let's Go Urban, A Woman's View, WannaCatch en WannaWork. De Inspectie Financiën zal nu volgens Jambon nagaan of die subsidies "zijn aangewend waarvoor ze waren toegekend". Jambon respecteert het vermoeden van onschuld tot het tegendeel bewezen is. "Maar als zou blijken dat die subsidies verkeerd zijn aangewend, gaan we die middelen ook terugvorderen", aldus Jambon. Volgens Jambon zal de zaak "tot op het bot" onderzocht worden en zullen er ook lessen getrokken worden uit wat er mogelijk is misgelopen. Vraagsteller Filip Brusselmans (Vlaams Belang) spreekt van de "ontmaskering van diversiteitsgoeroe" El Kaouakibi. Hij wil vooral dat Vlaanderen extra initiatieven neemt om te vermijden dat misbruik van subsidies in de toekomst vermeden kan worden. "De subsidiezwendel onder het mom van integratie en inclusiviteit moet stoppen", aldus Brusselmans. Volgens PVDA-fractieleider Jos D'Haese leggen de gebeurtenissen vooral een "politiek falen" bloot. Zo hebben de controles gefaald en moeten er lessen getrokken worden. Zo toont het verhaal volgens D'Haese ook aan dat er risico's verbonden zijn aan het verschuiven van investeringen in regulier sociaal werk naar werken met private investeerders. (Belga)

El Kaouakibi ligt al een tijdje onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidies. Uit het verslag van de bewindvoerder bij haar Antwerpse vzw Let's Go Urban blijkt dat er de voorbije twee jaar meer dan 450.000 euro aan subsidies van de vzw naar andere vennootschappen van het Open Vld-parlementslid vloeide. Nog eens 475.000 euro van haar rekruteringskantoor WannaWork ging naar een vennootschap van El Kaouakibi, Point Urbain. Dat geld was afkomstig van investeerders in het jobplatform. Gisteren raakte ook nog bekend dat de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken de facturen van de vzw WeLoveBXL, de Brusselse tak van Let's Go Urban, onder de loep wil nemen. El Kaouakibi richtte de vzw WeLoveBXL op in 2018 in de Brusselse gemeente Molenbeek. De vzw kreeg in totaal 200.000 euro subsidies. Maar een deel van die som zou gebruikt zijn om de kleerkast in de privéwoning van El Kaouakibi te bestickeren. Ook de Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren subsidies uitgereikt aan verschillende vzw's van El Kaouakibi. Volgens minister-president Jan Jambon (N-VA) gaat het sinds 2012 om een totaalbedrag van zo'n 850.000 euro verdeeld over vier organisaties: Let's Go Urban, A Woman's View, WannaCatch en WannaWork. De Inspectie Financiën zal nu volgens Jambon nagaan of die subsidies "zijn aangewend waarvoor ze waren toegekend". Jambon respecteert het vermoeden van onschuld tot het tegendeel bewezen is. "Maar als zou blijken dat die subsidies verkeerd zijn aangewend, gaan we die middelen ook terugvorderen", aldus Jambon. Volgens Jambon zal de zaak "tot op het bot" onderzocht worden en zullen er ook lessen getrokken worden uit wat er mogelijk is misgelopen. Vraagsteller Filip Brusselmans (Vlaams Belang) spreekt van de "ontmaskering van diversiteitsgoeroe" El Kaouakibi. Hij wil vooral dat Vlaanderen extra initiatieven neemt om te vermijden dat misbruik van subsidies in de toekomst vermeden kan worden. "De subsidiezwendel onder het mom van integratie en inclusiviteit moet stoppen", aldus Brusselmans. Volgens PVDA-fractieleider Jos D'Haese leggen de gebeurtenissen vooral een "politiek falen" bloot. Zo hebben de controles gefaald en moeten er lessen getrokken worden. Zo toont het verhaal volgens D'Haese ook aan dat er risico's verbonden zijn aan het verschuiven van investeringen in regulier sociaal werk naar werken met private investeerders. (Belga)