Een duizendtal inspecteurs van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) controleert sinds 13 maart of bedrijven de beperkende maatregelen en hygiënevoorschriften volgen die sinds dat moment van kracht zijn. In totaal werden sindsdien 17.633 inspecties uitgevoerd en bij 8.170 werkgevers konden ze één of meerdere inbreuken vaststellen. Ongeveer 3.500 bedrijven kregen een waarschuwing, terwijl er ter plekke 72 sluitingen plaatsvonden en 31 processen-verbaal werden opgesteld die naar het arbeidsauditoraat gaan. Vanuit de werkgevers liepen al bijna 3.800 informatievragen binnen. De nodige informatie, zoals bijvoorbeeld een checklist voor een gepast coronabeleid, is terug te vinden op de website werk.belgie.be. "We merken in deze tweede golf dat er nog te vaak inbreuken zijn op het respecteren van de anderhalve meter afstand of de hygiëne in gedeelde ruimtes zoals een keuken of een refter", vertelt Lorenz Soetens, inspecteur voor het toezicht op het welzijn op het werk. Bij de meeste inbreuken wordt gevraagd om ze onmiddellijk te verhelpen, terwijl op andere verbeterpunten een termijn wordt geplakt. Het kan soms gaan om kleine, maar belangrijke ingrepen zoals het plaatsen van handgels of het verplaatsen van een bureau in naleving van de afstandsregels. (Belga)

Een duizendtal inspecteurs van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) controleert sinds 13 maart of bedrijven de beperkende maatregelen en hygiënevoorschriften volgen die sinds dat moment van kracht zijn. In totaal werden sindsdien 17.633 inspecties uitgevoerd en bij 8.170 werkgevers konden ze één of meerdere inbreuken vaststellen. Ongeveer 3.500 bedrijven kregen een waarschuwing, terwijl er ter plekke 72 sluitingen plaatsvonden en 31 processen-verbaal werden opgesteld die naar het arbeidsauditoraat gaan. Vanuit de werkgevers liepen al bijna 3.800 informatievragen binnen. De nodige informatie, zoals bijvoorbeeld een checklist voor een gepast coronabeleid, is terug te vinden op de website werk.belgie.be. "We merken in deze tweede golf dat er nog te vaak inbreuken zijn op het respecteren van de anderhalve meter afstand of de hygiëne in gedeelde ruimtes zoals een keuken of een refter", vertelt Lorenz Soetens, inspecteur voor het toezicht op het welzijn op het werk. Bij de meeste inbreuken wordt gevraagd om ze onmiddellijk te verhelpen, terwijl op andere verbeterpunten een termijn wordt geplakt. Het kan soms gaan om kleine, maar belangrijke ingrepen zoals het plaatsen van handgels of het verplaatsen van een bureau in naleving van de afstandsregels. (Belga)