Via de Examencommissie secundair onderwijs kunnen jongeren op eigen tempo hun getuigschrift of diploma secundair onderwijs proberen te halen. De kandidaten moeten dat doen via zelfstudie. Het aantal inschrijvingen voor de Examencommissie, de vroegere middenjury, zit al jaren in dalende lijn. Volgens Warnez heeft de daling onder meer te maken met de hogere drempel voor beroepsopleidingen. Sinds de hervorming van het examenprogramma in het beroepssecundair onderwijs (bso) in maart 2017 eist de Examencommissie naast het examen algemene vakken ook voldoende praktijkervaring. "Het beroepsonderwijs was voordien voor studenten vaak een manier om vlot hun diploma te halen om verder te kunnen studeren. Nu moeten ze ook relevante praktijkervaring kunnen aantonen", zegt de CD&V'er. Vorig jaar behaalden 1.019 kandidaten een getuigschrift of diploma. Dat is vergelijkbaar met de 1.023 studiebewijzen in 2019. Vorig jaar schreven 2.680 kandidaten zich voor het eerst in bij de Examencommissie. Dat is 16 procent minder dan in 2019. "Of de coronacrisis er iets mee te maken heeft, is moeilijk in te schatten", zegt Warnez. "Mogelijk speelt het lagere aantal C-attesten in het laatste jaar secundair onderwijs een rol, waardoor minder jongeren een tweede kans grepen bij de Examencommissie". Uit de cijfers blijkt ook dat het slaagpercentage daalt. Zo behaalde vorig jaar maar 34 procent van de deelnemers een diploma. In 2016 was dat nog 47 procent. (Belga)

Via de Examencommissie secundair onderwijs kunnen jongeren op eigen tempo hun getuigschrift of diploma secundair onderwijs proberen te halen. De kandidaten moeten dat doen via zelfstudie. Het aantal inschrijvingen voor de Examencommissie, de vroegere middenjury, zit al jaren in dalende lijn. Volgens Warnez heeft de daling onder meer te maken met de hogere drempel voor beroepsopleidingen. Sinds de hervorming van het examenprogramma in het beroepssecundair onderwijs (bso) in maart 2017 eist de Examencommissie naast het examen algemene vakken ook voldoende praktijkervaring. "Het beroepsonderwijs was voordien voor studenten vaak een manier om vlot hun diploma te halen om verder te kunnen studeren. Nu moeten ze ook relevante praktijkervaring kunnen aantonen", zegt de CD&V'er. Vorig jaar behaalden 1.019 kandidaten een getuigschrift of diploma. Dat is vergelijkbaar met de 1.023 studiebewijzen in 2019. Vorig jaar schreven 2.680 kandidaten zich voor het eerst in bij de Examencommissie. Dat is 16 procent minder dan in 2019. "Of de coronacrisis er iets mee te maken heeft, is moeilijk in te schatten", zegt Warnez. "Mogelijk speelt het lagere aantal C-attesten in het laatste jaar secundair onderwijs een rol, waardoor minder jongeren een tweede kans grepen bij de Examencommissie". Uit de cijfers blijkt ook dat het slaagpercentage daalt. Zo behaalde vorig jaar maar 34 procent van de deelnemers een diploma. In 2016 was dat nog 47 procent. (Belga)