Door de bezorgdheid over de verspreiding van varianten van het coronavirus, beslisten de verschillende overheden van ons land alle passagiersvervoer per vlucht, trein, boot en bus - met inbegrip van transitverkeer - uit India, Brazilië en Zuid-Afrika naar België te verbieden. Er geldt enkel nog een uitzondering voor professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel en zeevarenden, en voor verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking. Een verplaatsing is enkel toegelaten met een attest van de werkgever en met een attest van de Belgische diplomatieke of consulaire post indien kan worden bewezen dat de reis essentieel is. Wie over de Belgische nationaliteit beschikt of zijn hoofdverblijfplaats in ons land heeft, kan van India, Brazilië en Zuid-Afrika naar België terugkeren. Hun verplaatsingen naar deze landen worden evenwel ten stelligste afgeraden. Er komt wel een verstrenging van de quarantaineregels. Voor wie als niet-inwoner van België vanuit India naar ons land reist en minder dan 48 uur in ons land verblijft, of wanneer een inwoner van België minder dan 48 uur in India is geweest, zal niet langer een uitzondering gelden op de test- en quarantaineregels. Dezelfde strengere regels gelden nu al voor Zuid-Amerika, Zuid- Afrika en het Verenigd Koninkrijk. (Belga)

Door de bezorgdheid over de verspreiding van varianten van het coronavirus, beslisten de verschillende overheden van ons land alle passagiersvervoer per vlucht, trein, boot en bus - met inbegrip van transitverkeer - uit India, Brazilië en Zuid-Afrika naar België te verbieden. Er geldt enkel nog een uitzondering voor professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel en zeevarenden, en voor verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking. Een verplaatsing is enkel toegelaten met een attest van de werkgever en met een attest van de Belgische diplomatieke of consulaire post indien kan worden bewezen dat de reis essentieel is. Wie over de Belgische nationaliteit beschikt of zijn hoofdverblijfplaats in ons land heeft, kan van India, Brazilië en Zuid-Afrika naar België terugkeren. Hun verplaatsingen naar deze landen worden evenwel ten stelligste afgeraden. Er komt wel een verstrenging van de quarantaineregels. Voor wie als niet-inwoner van België vanuit India naar ons land reist en minder dan 48 uur in ons land verblijft, of wanneer een inwoner van België minder dan 48 uur in India is geweest, zal niet langer een uitzondering gelden op de test- en quarantaineregels. Dezelfde strengere regels gelden nu al voor Zuid-Amerika, Zuid- Afrika en het Verenigd Koninkrijk. (Belga)