De inlichtingendienst houdt de militairen die verdacht gedrag vertonen in de gaten. Het gaat om 55 soldaten en 5 onderofficieren, "die geïdentificeerd zijn als geradicaliseerde moslims", aldus Vandeput. "De inlichtingendienst gaat na of de ideeën of het gedrag van het personeel van Defensie niet in strijd is met de waarden en/of de missies van het leger". Hij beklemtoont wel dat vrijheid van godsdienst een fundamenteel recht is. "Tot nu toe is nog geen enkele soldaat afgewezen als gevolg van moslimextremisme" en "alle soldaten, eventueel betrokken (door een disciplinaire maatregel, red), hebben op eigen initiatief het leger verlaten of zijn om een andere reden ontslagen", preciseert de minister. (Belga)

De inlichtingendienst houdt de militairen die verdacht gedrag vertonen in de gaten. Het gaat om 55 soldaten en 5 onderofficieren, "die geïdentificeerd zijn als geradicaliseerde moslims", aldus Vandeput. "De inlichtingendienst gaat na of de ideeën of het gedrag van het personeel van Defensie niet in strijd is met de waarden en/of de missies van het leger". Hij beklemtoont wel dat vrijheid van godsdienst een fundamenteel recht is. "Tot nu toe is nog geen enkele soldaat afgewezen als gevolg van moslimextremisme" en "alle soldaten, eventueel betrokken (door een disciplinaire maatregel, red), hebben op eigen initiatief het leger verlaten of zijn om een andere reden ontslagen", preciseert de minister. (Belga)