Hij legde uit dat de overdracht van informatie tussen zijn dienst en de Staatsveiligheid één van zijn prioriteiten was. "Voordien waren de contacten met de Staatsveiligheid nogal ingewikkeld, met een wederzijds wantrouwen. De mensen kenden elkaar niet, werkten elk op hun eiland, de opdrachten en verantwoordelijkheden waren niet goed afgelijnd".

Vandaag moet alle informatie in verband met terrorisme doorstromen naar de Staatsveiligheid. Er kwam een transmissielijn met de hoogst mogelijke classificatiegraad.

Gemengde teams werkten samen rond foreign terrorist fighters en er is sprake van agenten te laten samenwerken rond contraterrorisme.

Beide topmannen - Claude Van de Voorde en Jaak Raes - ontmoeten elkaar maandelijks en beide diensten vergaderen minstens tweemaal per week. In oktober kwam de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart met een streng rapport over het werk van de inlichtingendiensten. Van de Voorde was toen nog maar pas aangesteld.

'Na de aanslagen brak een nogal chaotische periode aan', gaf Van de Voorde aan. Sindsdien ondernam de generaal stappen om de militaire inlichtingendienst te hervormen. Er kwam een directie boven de verschillende divisies. Ook zagen er procedures het levenslicht om operaties op te starten. Momenteel wordt geprobeerd het civiele personeel binnen ADIV beter te laten samenwerken met de militairen, die daar soms maar drie of vier jaar blijven.

De ADIV-baas kan sinds kort overigens een beroep doen op een civiele assistent, naast de twee militairen die hem hulp verlenen.

Het kader is vandaag voor 80 procent opgevuld en moet op termijn naar 90 procent gaan. Er lopen aanwervingen, bijvoorbeeld van cyberspecialisten. Het domein wint steeds meer aan belang, zoals de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen heeft aangetoond. Tussen 2020 en 2025 zou ADIV in staat moeten zijn om zijn eerste offensieve acties te ondernemen.

Hij legde uit dat de overdracht van informatie tussen zijn dienst en de Staatsveiligheid één van zijn prioriteiten was. "Voordien waren de contacten met de Staatsveiligheid nogal ingewikkeld, met een wederzijds wantrouwen. De mensen kenden elkaar niet, werkten elk op hun eiland, de opdrachten en verantwoordelijkheden waren niet goed afgelijnd". Vandaag moet alle informatie in verband met terrorisme doorstromen naar de Staatsveiligheid. Er kwam een transmissielijn met de hoogst mogelijke classificatiegraad. Gemengde teams werkten samen rond foreign terrorist fighters en er is sprake van agenten te laten samenwerken rond contraterrorisme. Beide topmannen - Claude Van de Voorde en Jaak Raes - ontmoeten elkaar maandelijks en beide diensten vergaderen minstens tweemaal per week. In oktober kwam de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart met een streng rapport over het werk van de inlichtingendiensten. Van de Voorde was toen nog maar pas aangesteld. 'Na de aanslagen brak een nogal chaotische periode aan', gaf Van de Voorde aan. Sindsdien ondernam de generaal stappen om de militaire inlichtingendienst te hervormen. Er kwam een directie boven de verschillende divisies. Ook zagen er procedures het levenslicht om operaties op te starten. Momenteel wordt geprobeerd het civiele personeel binnen ADIV beter te laten samenwerken met de militairen, die daar soms maar drie of vier jaar blijven. De ADIV-baas kan sinds kort overigens een beroep doen op een civiele assistent, naast de twee militairen die hem hulp verlenen. Het kader is vandaag voor 80 procent opgevuld en moet op termijn naar 90 procent gaan. Er lopen aanwervingen, bijvoorbeeld van cyberspecialisten. Het domein wint steeds meer aan belang, zoals de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen heeft aangetoond. Tussen 2020 en 2025 zou ADIV in staat moeten zijn om zijn eerste offensieve acties te ondernemen.