Omdat de EU-SILC-enquête, waarop deze cijfers gebaseerd zijn, recent ingrijpend vernieuwd is, kan niet zomaar de vergelijking gemaakt worden met de resultaten van de voorbije jaren. Er wordt wel aangenomen dat de inkomenskwintielverhouding, het aandeel van het inkomen van de 20% rijksten op basis van het huishoudinkomen ten opzichte van dat van de 20% armsten, sinds 2004 min of meer stabiel gebleven is. In 2019 lag die inkomenskwintielverhouding in het Vlaams Gewest dus op 3,3. In het Waals Gewest lag het iets hoger op 3,6 en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was het verschil nog hoger met 4,7. De inkomenskwintielverhouding in België komt zo dus op 3,6. In Europees perspectief blijft de inkomensongelijkheid in België beperkt. Gemiddeld lag de inkomenskwintielverhouding in de 28 landen van de Europese Unie in 2019 op 5,1. België bevindt zich in de groep van EU-landen met de laagste inkomenskwintielverhouding, samen met Tsjechië, Slovenië, Finland en Nederland. In Bulgarije ligt de inkomensongelijkheid het hoogst, gevolgd door Roemenië en Litouwen. (Belga)

Omdat de EU-SILC-enquête, waarop deze cijfers gebaseerd zijn, recent ingrijpend vernieuwd is, kan niet zomaar de vergelijking gemaakt worden met de resultaten van de voorbije jaren. Er wordt wel aangenomen dat de inkomenskwintielverhouding, het aandeel van het inkomen van de 20% rijksten op basis van het huishoudinkomen ten opzichte van dat van de 20% armsten, sinds 2004 min of meer stabiel gebleven is. In 2019 lag die inkomenskwintielverhouding in het Vlaams Gewest dus op 3,3. In het Waals Gewest lag het iets hoger op 3,6 en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was het verschil nog hoger met 4,7. De inkomenskwintielverhouding in België komt zo dus op 3,6. In Europees perspectief blijft de inkomensongelijkheid in België beperkt. Gemiddeld lag de inkomenskwintielverhouding in de 28 landen van de Europese Unie in 2019 op 5,1. België bevindt zich in de groep van EU-landen met de laagste inkomenskwintielverhouding, samen met Tsjechië, Slovenië, Finland en Nederland. In Bulgarije ligt de inkomensongelijkheid het hoogst, gevolgd door Roemenië en Litouwen. (Belga)