Deze bijzondere commissie is het centrale overlegorgaan inzake consumptie en bescherming van de consument en telt vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en professionele organisaties. In haar advies stelt de commissie vast dat de informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) onmisbaar zijn geworden. De commissie benadrukt ook dat ICT's een obstakel kunnen vormen voor degenen die er nu al moeite mee hebben om ze te gebruiken of die er geen toegang toe hebben. Deze digitale ongelijkheid (de "digitale kloof") zou volgens de commissie ernstige gevolgen kunnen hebben, aangezien ze voor de meest kwetsbaren dreigt te leiden tot sociale en economische uitsluiting. De commissie erkent dat de diverse overheden in België al veel initiatieven hebben genomen om de digitale kloof te dichten. Toch benadrukken de experts dat deze initiatieven "onvoldoende en onbevredigend" zijn. Daarom formuleert de commissie in haar advies zestien aanbevelingen aan de overheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de erkenning van de toegang tot internet als grondrecht; het aanbieden van breedbandinternet voor iedereen; de herziening van het sociaal tarief en de volledige automatisering van de aanvraag tot toekenning van het sociaal tarief; en de oprichting van e-inclusiecellen in de overheidsdiensten. (Belga)

Deze bijzondere commissie is het centrale overlegorgaan inzake consumptie en bescherming van de consument en telt vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en professionele organisaties. In haar advies stelt de commissie vast dat de informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) onmisbaar zijn geworden. De commissie benadrukt ook dat ICT's een obstakel kunnen vormen voor degenen die er nu al moeite mee hebben om ze te gebruiken of die er geen toegang toe hebben. Deze digitale ongelijkheid (de "digitale kloof") zou volgens de commissie ernstige gevolgen kunnen hebben, aangezien ze voor de meest kwetsbaren dreigt te leiden tot sociale en economische uitsluiting. De commissie erkent dat de diverse overheden in België al veel initiatieven hebben genomen om de digitale kloof te dichten. Toch benadrukken de experts dat deze initiatieven "onvoldoende en onbevredigend" zijn. Daarom formuleert de commissie in haar advies zestien aanbevelingen aan de overheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de erkenning van de toegang tot internet als grondrecht; het aanbieden van breedbandinternet voor iedereen; de herziening van het sociaal tarief en de volledige automatisering van de aanvraag tot toekenning van het sociaal tarief; en de oprichting van e-inclusiecellen in de overheidsdiensten. (Belga)