Voor de ontsluiting van de Zeebrugse haven is het spoorknooppunt in Dudzele cruciaal. In het Brugse polderdorp kruisen immers twee belangrijke spoorlijnen. Het gaat om de spoorlijn richting Lissewege, Zeebrugge en de westelijke haven en om de spoorlijn richting Heist, Duinbergen, Knokke en de oostelijke haven. In 2019 passeerden ongeveer 38.000 treinen dit knooppunt. Na de laatste grote werken van veertig jaar geleden is de infrastructuur sowieso aan vervanging toe. "Infrabel hertekent en past de spoorinfrastructuur ook aan in functie van een mogelijke capaciteitsuitbreiding in de toekomst. Dat zal meer ademruimte creëren voor de treinen naar de haven en ook richting kust", klinkt het in een persbericht. Drie wissels worden vervangen en er komen ook twee nieuwe wissels bij. De op maat gemaakte moderne wissels zouden bovendien duurzamer en gemakkelijker te onderhouden moeten zijn. De vernieuwing zou dus niet alleen goed moeten zijn voor de veiligheid, maar moet ook de stiptheid van het treinverkeer ten goede komen. Daarnaast worden over een lengte van een kilometer ook twee bochten in het spoor rechtgetrokken. Ook dat moet voor een vlottere doorstroming van het treinverkeer zorgen. In Dudzele wordt voorts ook zes kilometer bovenleiding vernieuwd en 700 meter nieuw spoor aangelegd. Voor de veiligheid en om de hinder voor het treinverkeer te beperken, wordt vooral 's nachts en in het weekend gewerkt. De NMBS zorgt tijdens die weekends voor vervangbussen tussen Brugge en Zeebrugge en tussen Brugge en Knokke. De haven blijft telkens vier uur per weekend deels bereikbaar voor goederentreinen. Meer dan de helft van de twaalf voorziene werkweekends zijn ondertussen al achter de rug. (Belga)

Voor de ontsluiting van de Zeebrugse haven is het spoorknooppunt in Dudzele cruciaal. In het Brugse polderdorp kruisen immers twee belangrijke spoorlijnen. Het gaat om de spoorlijn richting Lissewege, Zeebrugge en de westelijke haven en om de spoorlijn richting Heist, Duinbergen, Knokke en de oostelijke haven. In 2019 passeerden ongeveer 38.000 treinen dit knooppunt. Na de laatste grote werken van veertig jaar geleden is de infrastructuur sowieso aan vervanging toe. "Infrabel hertekent en past de spoorinfrastructuur ook aan in functie van een mogelijke capaciteitsuitbreiding in de toekomst. Dat zal meer ademruimte creëren voor de treinen naar de haven en ook richting kust", klinkt het in een persbericht. Drie wissels worden vervangen en er komen ook twee nieuwe wissels bij. De op maat gemaakte moderne wissels zouden bovendien duurzamer en gemakkelijker te onderhouden moeten zijn. De vernieuwing zou dus niet alleen goed moeten zijn voor de veiligheid, maar moet ook de stiptheid van het treinverkeer ten goede komen. Daarnaast worden over een lengte van een kilometer ook twee bochten in het spoor rechtgetrokken. Ook dat moet voor een vlottere doorstroming van het treinverkeer zorgen. In Dudzele wordt voorts ook zes kilometer bovenleiding vernieuwd en 700 meter nieuw spoor aangelegd. Voor de veiligheid en om de hinder voor het treinverkeer te beperken, wordt vooral 's nachts en in het weekend gewerkt. De NMBS zorgt tijdens die weekends voor vervangbussen tussen Brugge en Zeebrugge en tussen Brugge en Knokke. De haven blijft telkens vier uur per weekend deels bereikbaar voor goederentreinen. Meer dan de helft van de twaalf voorziene werkweekends zijn ondertussen al achter de rug. (Belga)