Dat melden De Tijd en L'Echo.

Het investeringsprogramma slaat op de periode 2016-2020.

Onder impuls van ontslagnemend NMBS-topman Jo Cornu, aldus De Tijd, besliste de regering om het oude investeringsprogramma over de periode 2013-2025 af te voeren.

Cornu vond dat er miljarden euro's aan nutteloze investeringen waren uitgeven. Hij wilde dat het geld besteed werd aan meer en comfortabelere treinen, in plaats van aan de verdere uitbreiding van het spoor.

Door de besparingen die de regering oplegt, gaan de investeringen echter fors naar omlaag.

GEN nog vertraagd?

De investeringsdotatie loopt in het vijfjarenplan terug van 1,1 miljard euro in 2014 tot 790 miljoen in 2020.

Infrabel-CEO Luc Lallemand besliste volgens de kranten om alle grote nieuwe projecten voor de uitbreiding van het spoor te bevriezen. De uitgaven zullen zich beperken tot het onderhoud van de bestaande infrastructuur.

Concreet betekent dat dat een aantal door de regio's naar voor geschoven projecten voor de uitbreiding van het spoornet on hold komen te staan. Vlaanderen vroeg bijvoorbeeld een tweede spoorontsluiting naar de haven van Antwerpen, via de luchthaven van Deurne. Maar daar lijkt voorlopig niets van in huis te komen. Er dreigt ook verder uitstel voor het Brusselse voorstadsnet GEN, dat al jaren klaar had moeten zijn. Dat is splijtstof voor Franstalig België. De regering verzekerde dit jaar dat het GEN zoals gepland afgewerkt wordt. Ze beloofde dat na heisa over de beslissing om de verdubbeling van twee naar vier sporen van de lijnen naar Ottignies en Nijvel door geldgebrek uit te stellen. Er is wel sprake van dat de uitbreiding toch mogelijk is, door een extra pot buiten de budgetten van Infrabel aan te spreken.

(Belga/RR)

Dat melden De Tijd en L'Echo.Het investeringsprogramma slaat op de periode 2016-2020. Onder impuls van ontslagnemend NMBS-topman Jo Cornu, aldus De Tijd, besliste de regering om het oude investeringsprogramma over de periode 2013-2025 af te voeren. Cornu vond dat er miljarden euro's aan nutteloze investeringen waren uitgeven. Hij wilde dat het geld besteed werd aan meer en comfortabelere treinen, in plaats van aan de verdere uitbreiding van het spoor.Door de besparingen die de regering oplegt, gaan de investeringen echter fors naar omlaag. De investeringsdotatie loopt in het vijfjarenplan terug van 1,1 miljard euro in 2014 tot 790 miljoen in 2020. Infrabel-CEO Luc Lallemand besliste volgens de kranten om alle grote nieuwe projecten voor de uitbreiding van het spoor te bevriezen. De uitgaven zullen zich beperken tot het onderhoud van de bestaande infrastructuur.Concreet betekent dat dat een aantal door de regio's naar voor geschoven projecten voor de uitbreiding van het spoornet on hold komen te staan. Vlaanderen vroeg bijvoorbeeld een tweede spoorontsluiting naar de haven van Antwerpen, via de luchthaven van Deurne. Maar daar lijkt voorlopig niets van in huis te komen. Er dreigt ook verder uitstel voor het Brusselse voorstadsnet GEN, dat al jaren klaar had moeten zijn. Dat is splijtstof voor Franstalig België. De regering verzekerde dit jaar dat het GEN zoals gepland afgewerkt wordt. Ze beloofde dat na heisa over de beslissing om de verdubbeling van twee naar vier sporen van de lijnen naar Ottignies en Nijvel door geldgebrek uit te stellen. Er is wel sprake van dat de uitbreiding toch mogelijk is, door een extra pot buiten de budgetten van Infrabel aan te spreken.(Belga/RR)