De informatieplicht is een nieuwigheid in het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid dat de Vlaamse regering vrijdag heeft goedgekeurd. In de publiciteit voor de verkoop of langdurige verhuur van een bepaald goed zal dus moeten vermeld worden of het mogelijk of effectief in overstromingsgevoelig gebied of in een afgebakend overstromingsgebied ligt. Zo weet de eventuele koper op voorhand waar hij aan toe is en wordt vermeden dat mensen investeren in een goed waarin ze eigenlijk niet geïnteresseerd zijn. De kaart van betrokken gebieden is te raadplegen via www.watertoets.be of via http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets. De decreetswijziging moet ook de organisatie en de planning van het waterbeleid in Vlaanderen eenvoudiger en transparanter maken. Zo zijn er momenteel 52 waterschappen, de instanties die de waterhuishouding in bepaalde regio's regelen, actief voor de 103 deelbekkens in Vlaanderen. De waterschappen worden afgeschaft en opgenomen in de 11 bekkenbesturen. (Belga)

De informatieplicht is een nieuwigheid in het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid dat de Vlaamse regering vrijdag heeft goedgekeurd. In de publiciteit voor de verkoop of langdurige verhuur van een bepaald goed zal dus moeten vermeld worden of het mogelijk of effectief in overstromingsgevoelig gebied of in een afgebakend overstromingsgebied ligt. Zo weet de eventuele koper op voorhand waar hij aan toe is en wordt vermeden dat mensen investeren in een goed waarin ze eigenlijk niet geïnteresseerd zijn. De kaart van betrokken gebieden is te raadplegen via www.watertoets.be of via http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets. De decreetswijziging moet ook de organisatie en de planning van het waterbeleid in Vlaanderen eenvoudiger en transparanter maken. Zo zijn er momenteel 52 waterschappen, de instanties die de waterhuishouding in bepaalde regio's regelen, actief voor de 103 deelbekkens in Vlaanderen. De waterschappen worden afgeschaft en opgenomen in de 11 bekkenbesturen. (Belga)