De Morgen schrijft vandaag dat verschillende katholieke ziekenhuizen de uitvoering van euthanasie proberen af te remmen, door hun patiënten te verplichten eerst een palliatieve procedure te doorlopen. In de Kamer spraken socialisten en liberalen hun afkeur uit voor deze praktijk. "Dit druist in tegen de euthanasiewet en tegen de wet op de patiëntenrechten. Daarin staat de wil van de patiënt centraal", zei Karin Jiroflée (sp.a). "Sinds wanneer bepalen bisschoppen in plaats van burgers de wetten", zei Open Vld'er Karin Jiroflée. Aan de andere kant zei Vlaams Belang geen probleem te zien met de praktijk in de betrokken ziekenhuizen. "Hebben zorginstellingen nog het recht om naar de geest van hun eigen filosofie te handelen?" vroeg Dominiek Sneppe. Minister De Block zei dat ziekenhuizen patiënten met een euthanasiewens moeten informeren over de mogelijkheid van palliatieve zorg. "Maar een dergelijke informatieplicht mag niet misbruikt worden om de euthanasieprocedure te vertragen", zei de minister. "Het is onaanvaardbaar dat men het toepassen van euthanasie in een ziekenhuis zou verbinden aan de verplichting om eerst een palliatief zorgtraject te doorlopen." De Block verwees naar een getuigenis in De Morgen, over een man met een euthanasiewens die eerst de palliatieve filter moest doorlopen en overleed na een pijnlijke doodstrijd van elf dagen. "Als het klopt wat ik lees, dan is dat niet goed te praten. Als arts ben ik plaatsvervangend beschaamd over dergelijke onmenselijke behandeling", zei De Block. "De zorgverstrekker mag geen druk uitoefenen bij de patiënt om een keuze in deze of gene richting te maken. Het opleggen van de palliatieve filter zet patiënten wel degelijk onder druk om alsnog te kiezen voor palliatieve zorg", aldus de minister. De Block raadt mensen die van oordeel zijn dat hun patiëntenrechten in het kader van een euthanasievraag geschonden worden aan onmiddellijk klacht neer te leggen bij de Ombudsdienst rechten van de patiënten. (Belga)

De Morgen schrijft vandaag dat verschillende katholieke ziekenhuizen de uitvoering van euthanasie proberen af te remmen, door hun patiënten te verplichten eerst een palliatieve procedure te doorlopen. In de Kamer spraken socialisten en liberalen hun afkeur uit voor deze praktijk. "Dit druist in tegen de euthanasiewet en tegen de wet op de patiëntenrechten. Daarin staat de wil van de patiënt centraal", zei Karin Jiroflée (sp.a). "Sinds wanneer bepalen bisschoppen in plaats van burgers de wetten", zei Open Vld'er Karin Jiroflée. Aan de andere kant zei Vlaams Belang geen probleem te zien met de praktijk in de betrokken ziekenhuizen. "Hebben zorginstellingen nog het recht om naar de geest van hun eigen filosofie te handelen?" vroeg Dominiek Sneppe. Minister De Block zei dat ziekenhuizen patiënten met een euthanasiewens moeten informeren over de mogelijkheid van palliatieve zorg. "Maar een dergelijke informatieplicht mag niet misbruikt worden om de euthanasieprocedure te vertragen", zei de minister. "Het is onaanvaardbaar dat men het toepassen van euthanasie in een ziekenhuis zou verbinden aan de verplichting om eerst een palliatief zorgtraject te doorlopen." De Block verwees naar een getuigenis in De Morgen, over een man met een euthanasiewens die eerst de palliatieve filter moest doorlopen en overleed na een pijnlijke doodstrijd van elf dagen. "Als het klopt wat ik lees, dan is dat niet goed te praten. Als arts ben ik plaatsvervangend beschaamd over dergelijke onmenselijke behandeling", zei De Block. "De zorgverstrekker mag geen druk uitoefenen bij de patiënt om een keuze in deze of gene richting te maken. Het opleggen van de palliatieve filter zet patiënten wel degelijk onder druk om alsnog te kiezen voor palliatieve zorg", aldus de minister. De Block raadt mensen die van oordeel zijn dat hun patiëntenrechten in het kader van een euthanasievraag geschonden worden aan onmiddellijk klacht neer te leggen bij de Ombudsdienst rechten van de patiënten. (Belga)