De 24-uurgemiddelde PM10 concentratie om 09.00 uur bedroeg 54 µg/m³ in Vlaanderen. In Wallonië en Brussel wordt de drempel (nog) niet overschreden. Omdat verwacht wordt dat de 24-uurgemiddelde PM10 concentraties in Vlaanderen nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 µg/m³, wordt de bevolking geïnformeerd. "De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de vorming van secundair (anorganisch en organisch) fijn stof", zegt Ircel. "Secundair anorganisch fijn stof wordt gevormd door reacties tussen stikstofoxiden (vooral afkomstig van het verkeer) en ammoniak (landbouw) wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn. Deze lentesmogepisodes komen af en toe voor in het voorjaar." Ircel legt nog uit dat fijn stof meer bronnen heeft dan alleen het wegverkeer. "Ondanks de maatregelen in het kader van de Covid-19-crisis die zorgen voor gevoelig minder luchtvervuiling door het verkeer(vooral stikstofdioxide of NO2 en dieselroet) zijn er naast het resterende auto- en vrachtverkeer ook andere bronnen van luchtvervuiling zoals gebouwenverwarming, industrie en landbouw die bij ongunstige weersomstandigheden zorgen voor verhoogde fijnstofconcentraties." (Belga)

De 24-uurgemiddelde PM10 concentratie om 09.00 uur bedroeg 54 µg/m³ in Vlaanderen. In Wallonië en Brussel wordt de drempel (nog) niet overschreden. Omdat verwacht wordt dat de 24-uurgemiddelde PM10 concentraties in Vlaanderen nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 µg/m³, wordt de bevolking geïnformeerd. "De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de vorming van secundair (anorganisch en organisch) fijn stof", zegt Ircel. "Secundair anorganisch fijn stof wordt gevormd door reacties tussen stikstofoxiden (vooral afkomstig van het verkeer) en ammoniak (landbouw) wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn. Deze lentesmogepisodes komen af en toe voor in het voorjaar." Ircel legt nog uit dat fijn stof meer bronnen heeft dan alleen het wegverkeer. "Ondanks de maatregelen in het kader van de Covid-19-crisis die zorgen voor gevoelig minder luchtvervuiling door het verkeer(vooral stikstofdioxide of NO2 en dieselroet) zijn er naast het resterende auto- en vrachtverkeer ook andere bronnen van luchtvervuiling zoals gebouwenverwarming, industrie en landbouw die bij ongunstige weersomstandigheden zorgen voor verhoogde fijnstofconcentraties." (Belga)