"Veel consumenten en handelaars vinden de munten van 1 en 2 cent erg storend. Consumenten vinden dat de centjes veel wegen in de portefeuille en het moeilijk maken om snel het juiste bedrag te verzamelen. Handelaars worden dan weer geconfronteerd met een schaarste van de muntjes, omdat ze vaak worden opgepot", legt de minister uit. "Het is om die problemen te verhelpen, dat we op vraag van de handelaarsorganisaties vanaf 1 december een verplichte afronding voor cashbetalingen invoeren. Afhankelijk van het bedrag wordt naar boven of beneden afgerond tot op 5 cent. Gemiddeld zal de consument dus niet meer betalen dan vandaag. Voor elektronische betalingen moet de handelaar niet afronden, maar hij mag het doen. En voor alle duidelijkheid: de munten van 1 en 2 cent blijven geldig dus consumenten zullen ze kunnen blijven gebruiken", verduidelijkt Nathalie Muylle. Sinds 2014 hebben handelaars de mogelijkheid om het totaalbedrag dat een klant moet betalen, af te ronden. Het ging niet om een verplichting en was enkel mogelijk voor cashbetalingen. Op vraag van de handelaars werden de regels een jaar later versoepeld. De handelaars kregen de mogelijkheid om af te ronden voor alle betalingen waarbij handelaar en consument gelijktijdig samen aanwezig zijn, ongeacht welke wijze de betaling werd uitgevoerd (in contanten of via elektronische betaling). Volgens de handelaars was de initiële regel, waarbij enkel mocht worden afgerond bij cashbetalingen te complex. Ondanks de versoepeling maakten weinig handelaars gebruik van de regel. Een bevraging van het NSZ in 2018 sprak van 3 handelaars op de 10, terwijl 8 op de 10 aangaven voorstander te zijn van de afronding. Volgens de Eurobarometer zijn 7 consumenten op de 10 voorstander van de afschaffing van de muntjes van 1 en 2 eurocent, met afronding op 5 cent. Daarom werd een verplichte afronding voor cashbetalingen ingevoerd. De afronding gebeurt steeds op de totaalsom. Zowel het afgerond als niet-afgerond bedrag zullen steeds op het kasticket moeten staan. Afhankelijk van het totaalbedrag, wordt de som naar boven of beneden afgerond. De consument zal gemiddeld dus evenveel betalen. De campagne loopt via de radio, aanplakborden en sociale media. (Belga)

"Veel consumenten en handelaars vinden de munten van 1 en 2 cent erg storend. Consumenten vinden dat de centjes veel wegen in de portefeuille en het moeilijk maken om snel het juiste bedrag te verzamelen. Handelaars worden dan weer geconfronteerd met een schaarste van de muntjes, omdat ze vaak worden opgepot", legt de minister uit. "Het is om die problemen te verhelpen, dat we op vraag van de handelaarsorganisaties vanaf 1 december een verplichte afronding voor cashbetalingen invoeren. Afhankelijk van het bedrag wordt naar boven of beneden afgerond tot op 5 cent. Gemiddeld zal de consument dus niet meer betalen dan vandaag. Voor elektronische betalingen moet de handelaar niet afronden, maar hij mag het doen. En voor alle duidelijkheid: de munten van 1 en 2 cent blijven geldig dus consumenten zullen ze kunnen blijven gebruiken", verduidelijkt Nathalie Muylle. Sinds 2014 hebben handelaars de mogelijkheid om het totaalbedrag dat een klant moet betalen, af te ronden. Het ging niet om een verplichting en was enkel mogelijk voor cashbetalingen. Op vraag van de handelaars werden de regels een jaar later versoepeld. De handelaars kregen de mogelijkheid om af te ronden voor alle betalingen waarbij handelaar en consument gelijktijdig samen aanwezig zijn, ongeacht welke wijze de betaling werd uitgevoerd (in contanten of via elektronische betaling). Volgens de handelaars was de initiële regel, waarbij enkel mocht worden afgerond bij cashbetalingen te complex. Ondanks de versoepeling maakten weinig handelaars gebruik van de regel. Een bevraging van het NSZ in 2018 sprak van 3 handelaars op de 10, terwijl 8 op de 10 aangaven voorstander te zijn van de afronding. Volgens de Eurobarometer zijn 7 consumenten op de 10 voorstander van de afschaffing van de muntjes van 1 en 2 eurocent, met afronding op 5 cent. Daarom werd een verplichte afronding voor cashbetalingen ingevoerd. De afronding gebeurt steeds op de totaalsom. Zowel het afgerond als niet-afgerond bedrag zullen steeds op het kasticket moeten staan. Afhankelijk van het totaalbedrag, wordt de som naar boven of beneden afgerond. De consument zal gemiddeld dus evenveel betalen. De campagne loopt via de radio, aanplakborden en sociale media. (Belga)