De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft vanochtend het licht op groen gezet voor de vaccinatie van 12-15-jarigen. Die jongeren zullen de kans krijgen om zich te laten vaccineren met het Pfizer-vaccin, het enige vaccin dat voorlopig is goedgekeurd voor die leeftijdsgroep. De vaccinatie is vrijwillig en ouders zullen hun toestemming moeten geven. Volgens Vlaams minister Wouter Beke kan Vlaanderen in de week van 19 juli starten met het vaccineren van de betrokken doelgroep. Er komt een aangepaste communicatie, kondigde Beke verder nog aan. Ook de kinderrechtencommissaris dringt aan op zo'n communicatie op maat, zodat de jongeren zelf een beslissing kunnen nemen. De bedoeling is dat ouders met hun kinderen in dialoog gaan, en zij kunnen hun toestemming geven door mee te komen naar het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toesteming. In de praktijk zullen ouders en kinderen meestal tot dezelfde beslissing komen, zegt Beke. Ook Vrijens verwacht dat dit in de meeste gevallen wel zal werken. "Maar om te vermijden dat ouders hun kind dwingen of onder druk zetten, zullen de medewerkers in het vaccinatiecentrum moeten nagaan of de minderjarige inderdaad zijn geïnformeerde toestemming geeft", zegt Vrijens. Ook de omgekeerde situatie is mogelijk: ouders die niet willen dat hun kind gevaccineerd wordt. Beke zei dus wel dat hun stem doorslaggevend is, maar die kinderen kunnen nu nergens terecht om toch een vaccin te krijgen. Vrijens stelt daarom voor "een soort informatie- en meldpunt te installeren waar ze terechtkunnen". (Belga)

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft vanochtend het licht op groen gezet voor de vaccinatie van 12-15-jarigen. Die jongeren zullen de kans krijgen om zich te laten vaccineren met het Pfizer-vaccin, het enige vaccin dat voorlopig is goedgekeurd voor die leeftijdsgroep. De vaccinatie is vrijwillig en ouders zullen hun toestemming moeten geven. Volgens Vlaams minister Wouter Beke kan Vlaanderen in de week van 19 juli starten met het vaccineren van de betrokken doelgroep. Er komt een aangepaste communicatie, kondigde Beke verder nog aan. Ook de kinderrechtencommissaris dringt aan op zo'n communicatie op maat, zodat de jongeren zelf een beslissing kunnen nemen. De bedoeling is dat ouders met hun kinderen in dialoog gaan, en zij kunnen hun toestemming geven door mee te komen naar het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toesteming. In de praktijk zullen ouders en kinderen meestal tot dezelfde beslissing komen, zegt Beke. Ook Vrijens verwacht dat dit in de meeste gevallen wel zal werken. "Maar om te vermijden dat ouders hun kind dwingen of onder druk zetten, zullen de medewerkers in het vaccinatiecentrum moeten nagaan of de minderjarige inderdaad zijn geïnformeerde toestemming geeft", zegt Vrijens. Ook de omgekeerde situatie is mogelijk: ouders die niet willen dat hun kind gevaccineerd wordt. Beke zei dus wel dat hun stem doorslaggevend is, maar die kinderen kunnen nu nergens terecht om toch een vaccin te krijgen. Vrijens stelt daarom voor "een soort informatie- en meldpunt te installeren waar ze terechtkunnen". (Belga)