De partijen mogen naargelang hun zetelaantal in de Kamer langskomen. Met andere woorden: N-VA en PS komen meteen aan bod. De informateurs zullen mondeling een nota toelichten. Die kwam tot stand op basis van de gesprekken die ze de voorbije weken hebben gevoerd, met onder meer de sociale partners, de Nationale Bank, het Riziv, de Dienst Vreemdelingenzaken, enzovoort. De tekst wordt nog verder geconcretiseerd en er wordt nog een begrotingsluik aan gekoppeld. Vooraleer Coens en Bouchez naar het Paleis trekken, zullen ze het document nog eens grondig tegen het licht houden. Het is niet hun ambitie hun opdracht te verlengen, maar eerder het pad te effenen voor een nieuwe fase in de formatie van een regering of eventueel een preformatie. (Belga)

De partijen mogen naargelang hun zetelaantal in de Kamer langskomen. Met andere woorden: N-VA en PS komen meteen aan bod. De informateurs zullen mondeling een nota toelichten. Die kwam tot stand op basis van de gesprekken die ze de voorbije weken hebben gevoerd, met onder meer de sociale partners, de Nationale Bank, het Riziv, de Dienst Vreemdelingenzaken, enzovoort. De tekst wordt nog verder geconcretiseerd en er wordt nog een begrotingsluik aan gekoppeld. Vooraleer Coens en Bouchez naar het Paleis trekken, zullen ze het document nog eens grondig tegen het licht houden. Het is niet hun ambitie hun opdracht te verlengen, maar eerder het pad te effenen voor een nieuwe fase in de formatie van een regering of eventueel een preformatie. (Belga)