Het belangrijkste doel van een programmaregering is grote ideologische discussies te vermijden. De twee informateurs werken daarvoor aan een tekst die is ingedeeld in een tiental domeinen, zoals sociale zekerheid, migratie en klimaat. Per onderdeel formuleren zij daarbij heldere doelstellingen en hoe die te bereiken. Die tekst is gebaseerd op de aftastende gesprekken die ze met de partijdelegaties hebben gevoerd, maar is vooral goed onderbouwd met objectieve argumenten en cijfermateriaal. In een volgende fase leggen Reynders en Vande Lanotte hun "programma" voor aan de partijen. De partijen die zich achter de doelstellingen scharen en bereid zijn ze uit te voeren, kunnen dan samen een regering vormen, als ze een meerderheid in het parlement hebben. Morgen worden Reynders en Vande Lanotte bij de koning verwacht voor een tussentijds verslag. (Belga)

Het belangrijkste doel van een programmaregering is grote ideologische discussies te vermijden. De twee informateurs werken daarvoor aan een tekst die is ingedeeld in een tiental domeinen, zoals sociale zekerheid, migratie en klimaat. Per onderdeel formuleren zij daarbij heldere doelstellingen en hoe die te bereiken. Die tekst is gebaseerd op de aftastende gesprekken die ze met de partijdelegaties hebben gevoerd, maar is vooral goed onderbouwd met objectieve argumenten en cijfermateriaal. In een volgende fase leggen Reynders en Vande Lanotte hun "programma" voor aan de partijen. De partijen die zich achter de doelstellingen scharen en bereid zijn ze uit te voeren, kunnen dan samen een regering vormen, als ze een meerderheid in het parlement hebben. Morgen worden Reynders en Vande Lanotte bij de koning verwacht voor een tussentijds verslag. (Belga)